Stille COPD-epidemie in Nederland dreigt door toename houtkachels

COPD komt opvallend vaak voor bij mensen tussen 30 en 39 jaar die wonen in gebieden waar veel houtkachels worden gebruikt [1]. Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe. De rook is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn allen zo vies vinden.

https://youtu.be/URX9uyob66U

 

Er wordt door gemeente te weinig aandacht besteed aan schone lucht. Houtstook wordt door gemeenten onvoldoende beperkt omdat gemeentelijke bestuurders onvoldoende bekend zijn met de longklachten die het directe gevolg zijn houtstook. Het longfonds dringt daarom ook aan bij gemeenten om politici, gezondheidswerkers en dorpsbewoners bewust te maken van de schadelijke effecten van houtstook, biomassarook en fijnstof.

COPD

COPD is in Nederland vooral bekend als gevolg van langdurige blootstelling aan tabaksrook en komt dan ook vooral voor bij mensen boven de veertig jaar. Wereldwijd is COPD in 2015 volgens de WHO doodsoorzaak nummer drie. Behalve tabaksrook veroorzaken ook andere vormen van rook, zoals fijnstof en rook van houtvuur, longproblemen. Houtstook kan al op jonge leeftijd schadelijke effecten hebben.

Veel stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Luchtvervuiling ontstaat door verkeer, industrie, landbouw, intensieve veeteelt, luchtvaart en scheepvaart. Ook houtkachels en open haarden vervuilen de lucht lokaal sterk. De ongezonde lucht bevat vervuilende stoffen uit bijvoorbeeld verkeer, houtstook en industrie, zoals fijnstof en ozon.

Hoe kleiner, hoe schadelijker

De belangrijkste manier waarop luchtvervuiling het lichaam binnenkomt, is via de longen. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor gezonde en ongezonde longen. Ze dringen door tot in de bloedbaan waardoor je gevaar loopt op hart- en vaatziekten en dementie.

Welke stoffen adem ik in?
Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan tien micrometer, dit wordt aangeduid met PM10. Ter vergelijking: één hoofdhaar is ruim vijf keer groter! Fijnstof wordt onderverdeeld in verschillende maten: de meest voorkomende zijn PM10, PM2,5 en PM0,1. Hoe kleiner het getal, hoe kleiner de stofdeeltjes en hoe dieper ze in uw longen kunnen doordringen en schade kunnen veroorzaken. Het kleinste fijnstof (ultrafijnstof) komt zelfs in uw bloedbaan terecht en kan voor hart- en vaatziekten zorgen. Roet en ultrafijnstof zijn het meest ongezond.

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden bestaan onder meer uit stikstofdioxide (NO2). Deze gassen ontstaan bij verbranding, vooral in het verkeer. Dieselauto’s zijn een grote bron van stikstofoxiden.

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide of NO2 ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer een belangrijkte bron. Als er veel stikstofdioxide is, is dat een aanwijzing dat er ook andere vervuilende stoffen aanwezig zijn in de lucht. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het verkeer. Op zichzelf is NO2 ook schadelijk voor de gezondheid.

Ozon

Ozon is een gas en wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit andere vervuilende stoffen. Hoge concentraties ozon zien we vooral in de zomer op zonnige, windstille dagen met oostenwind. De hoeveelheid ozon loopt gedurende de dag op. Ozon zorgt bij mensen voor irritatie van keel, neus en ogen, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Smog

Bij smog is gedurende enkele uren of dagen sprake van hoge concentraties luchtvervuiling door ozon, fijnstof of stikstofdioxide. Smog kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. In Nederland geldt bij hoge concentraties een smogalarm. Heeft u snel klachten door luchtvervuiling, dan is het verstandig om bij smog inspanning te vermijden. Bij zomersmog door ozon kunt u het beste binnen blijven, omdat ozon daar snel wordt afgebroken.

Roet

Roet wordt uitgestoten door verbranding bijvoorbeeld uit verkeer of houtkachels. Roet en ultrafijnstof zijn het onderdeel van fijnstof, dat de meeste invloed heeft op de gezondheid.

CO2

Koolstofdioxide of CO2 is een stof die bekend is uit de discussie over opwarming van de aarde en klimaatproblemen. Voor de gezondheid is CO2 pas een risico bij extreem hoge concentraties, zoals bij een brand.

Benieuwd of jij #gezondelucht inademt? Check het… https://www.longfonds.nl/gezondelucht/ #longfonds [3]

Bronnen: [1]WHO, [2]RUG, [3] Longfonds

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen