Beroerte behandelen met kunstmatige intelligentie en Blockchain

Hart- en vaatziekten, zoals beroerte, zijn in ons land de belangrijkste doodsoorzaak. Innovatieve technologieën als artificial intelligence en blockchain kunnen helpen de uitkomst van een beroerte te verbeteren. Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen in ons land een beroerte. Daarvan overlijden er circa 10.000 en dit aantal neemt verder toe. Om sterfte terug te dringen, is het cruciaal zo snel mogelijk te beginnen met de juiste behandeling.

Hiertoe hebben Nico.lab; bouwer van medische kunstmatige intelligentie, en Tymlez; leverancier van enterprise blockchain-technologie, de krachten gebundeld. Nico.lab,een spin-off van het AMC en Tymlez beginnen deze maand met een pilot in een aantal ziekenhuizen voor een betere behandeling van beroertes. Zij kregen hiervoor subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Snelle behandeling cruciaal

Elk uur dat artsen eerder met behandelen beginnen, neemt het aantal patiënten dat zonder grote problemen zal herstellen met 15 procent toe. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven, maar tevens een daling van de economische kosten van beroerte. Deze kosten bedragen voor Nederland op dit moment bijna 2,3 miljard euro per jaar.

Een arts kan alleen de juiste behandeling kiezen als er veel over het probleem in de hersenen van de patiënt bekend is, zoals bij een infarct de exacte locatie van de eventuele bloedprop. Het beoordelen van scans door een arts is complex en tijdrovend. Bovendien leidt de analyse van de hersenscan in de praktijk niet altijd tot de juiste diagnose, wat grote gevolgen kan hebben voor de behandeling en hoe een patiënt uiteindelijk uit de beroerte komt. Dit leidt tot onnodig kosten.

Artificial intelligence: zeer snel en precies

Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de behandeling van een beroerte is een belangrijke verbetering. Deze algoritmen zijn, door toepassing van de laatste computertechnologie, niet alleen zeer snel, maar ook zeer precies door hun lerend vermogen. Nico.lab stelt de artificial intelligence oplossing bovendien beschikbaar via de cloud, waardoor ziekenhuizen er laagdrempelig gebruik van kunnen maken. Deze besparingen worden geschat op ruim € 200 miljoen op jaarbasis.

Omdat de computer voor deze kunstmatige intelligentie niet in het eigen ziekenhuis staat, worden de scans gecodeerd en via een internetverbinding naar Nico.lab verstuurd. Na analyse krijgt de specialist de melding dat hij in kan loggen om de scans en de bevindingen van de computer te bekijken. Daarbij is het niet nodig dat de neuroloog zich in het ziekenhuis bevindt.

Blockchain-technologie garandeert vertrouwelijkheid patiëntgegevens

Uiteraard dient bij uitwisseling van patiëntgegevens de vertrouwelijkheid gewaarborgd te zijn. Omdat het hier gaat om een uitwisseling van privacy-gevoelige gegevens in een keten van medische professionals is het gebruik van blockchain-technologie de oplossing. Waar velen blockchain met name kennen van cryptocurrency zoals bitcoins, is de kracht van blockchain het vertrouwelijk bijhouden van gegevensuitwisseling. Tymlez zorgt ervoor dat alle onderdelen in de keten van mensen en machines via een niet te kraken en veilig proces in het systeem worden opgenomen. De hersenscans worden vervolgens uniek gecodeerd, zodat deze alleen gedeeld kunnen worden met ketendeelnemers die daartoe bevoegd zijn. De veiligheid van patiëntgegevens is op deze manier volledig gewaarborgd.

Bron: Nico.lab, AMC, RIVM en Tymlez

 

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen