NIAZ-certificaat voor derde maal op een rij verlengd voor Kempenhaeghe

Eens in de vier jaar laat expertisecentrum Kempenhaeghe de zorgprocessen in de organisatie – en daarmee het kwaliteit- en veiligheidssysteem – toetsen door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Zo ook in 2017. Voor de derde keer op een rij oordeelde het NIAZ, na een vijfdaags bezoek, dat Kempenhaeghe in woord en daad bewijst de NIAZ-accreditatie waard te zijn. Op maar liefst 97% van de te toetsen punten voldeed Kempenhaeghe direct aan de norm. De heer Kees van Dun, directeur van het NIAZ reikt op 20 maart 2018 het formele certificaat uit aan dr. Marlène Chatrou en drs. Nico Geurts van de raad van bestuur.

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 27 landen. De auditoren passen tijdens de toetsing de ‘tracermethodiek’ toe. Dit houdt in dat een patiëntenproces van ‘voor tot achter’ wordt bekeken: het auditteam loopt ‘live’ mee met patiënten en bekijkt hoe de processen die patiënten doorlopen, zijn beschreven. Ook checken de auditoren of medewerkers die met het proces te maken hebben ook daadwerkelijk het beleid en de handelswijzen kennen. Zo toetst het NIAZ of een organisatie doet wat ze zegt te doen. De accreditatie biedt patiënten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving vertrouwen in een zorgorganisatie.

Extra complimenten voor betrokkenheid

De her-accreditatie bevestigt dat zorg van Kempenhaeghe al jaren lang is gericht op voortdurende verbetering en borging daarvan. Daarbovenop signaleerden de auditoren een bijzondere betrokkenheid bij cliënten. Een van de citaten daarover: ‘Medewerkers van Kempenhaeghe zijn zeer betrokken bij de cliënten en stralen liefde voor het vak uit.’ De audiotoren zien deze betrokkenheid niet enkel van medewerkers in de directe zorg, maar ook van medewerkers in ondersteunende processen zoals bijvoorbeeld schoonmaak/onderhoud en technische ondersteuning. Verder rapporteerde het NIAZ bijzondere waardering voor:
– de geïntegreerde dagbesteding voor kinderen
– de dagbesteding in atelier Kempro
– de medicatieveiligheid voor cliënten in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg
– de intervisie van de neurologen van het Academisch Centrum voor Epileptologie
– de informatievoorziening aan patiënten bij een eerste polikliniekbezoek
– de normen voor minimaal aanvaardbaar zorgniveau ontwikkeld door de cliëntenraad
– het risicomanagement

Vanzelfsprekend blijft Kempenhaeghe werken aan continue ontwikkeling en verbetering. Voorbeelden van aandachtspunten naar aanleiding van de NIAZ-rapportage  zijn: uitbreiding van de multidisciplinaire teams met apothekers, aanscherping van beleid op het gebied van ‘no show’ van patiënten, actualisatie van de functieprofielen van medewerkers, controle op de registratie en diploma’s van de medewerkers en het delen van besluiten van de raad van toezicht met de organisatie. Met trots neemt Kempenhaeghe kennis van het afsluitende oordeel: “De medewerkers van Kempenhaeghe hebben dit met z’n allen gedaan en kunnen trots zijn op het resultaat.”

Bron: Kempenhaege

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen