Menzis tekent contract met DC Klinieken voor pijnzorg

0
1113

Zorgverzekeraar Menzis en DC Klinieken hebben overeenstemming bereikt over het vergoeden van pijnbehandelingen. Om het specialisme te contracteren was DC Klinieken lang in onderhandeling met deze grootste verzekeraar in de regio Groningen. Met het tekenen van dit contract kunnen patiënten snel terecht voor verzekerde pijnzorg.

Meerwaarde DC Klinieken

Loek Winter, oprichter van DC Klinieken, vindt de houding van Menzis zeer positief: “DC Klinieken is een volwaardig alternatief voor de ziekenhuizen. Steeds meer patiënten weten ons te vinden. Daarnaast krijgen wij hoge waarderingen van zowel onze patiënten als verwijzers, een bevestiging van onze goede zorg. Ook zorgverzekeraars zien de meerwaarde van DC Klinieken en bieden zelfs meerjarencontracten aan. Voor de overige specialismen hadden wij al goede afspraken met Menzis, maar nu heeft Menzis ook het meest innovatieve specialisme binnen ons zorgaanbod gecontracteerd. Daar zijn wij erg blij mee. Op termijn willen wij ook met deze verzekeraar meerjarencontracten afsluiten.”

Menzis blij met samenwerking

Manager zorginkoop Ward Bijlsma vertelt: “wij zijn erg verheugd met de opening van medisch centrum DC Klinieken Groningen. Wij zetten in op innovatie, integrale aanpak en kostenreductie van zorg; kortom waardegerichte zorg. Dit centrum is een goed voorbeeld van toekomstige zorg in Nederland. Het zorgcontract en samenwerking met DC Klinieken biedt patiënten uit de regio een goed alternatief voor de reguliere zorg binnen ziekenhuizen. Kortom, een mooie ontwikkeling!”

Korte wachtlijsten

Winter vindt dat de regio Groningen klaar is voor dergelijke zorginitiatieven. “Patiënten zijn de lange wachtlijsten in de zorg meer dan zat en willen snel geholpen worden. Wij voorzien in deze behoefte door onze zorg heel effectief te organiseren en de focus te leggen op een specifiek deel van de zorgmarkt. Met uiteraard korte wachtlijsten, dat is onze kracht. Ook lokale overheden staan positief tegenover onze centra. DC Klinieken Groningen wordt deze maand officieel geopend door de burgemeester van Groningen, dhr. Peter den Oudsten. Daar zijn wij uiteraard heel trots op!”

DC Klinieken Groningen is eind 2017 geopend en is gevestigd aan de Geulstraat 37 in Groningen. Het centrum biedt hand- en polschirurgie, kindercardiologie, allergologie en dermatologie aan. Medio september kunnen patiënten ook terecht voor maag- en darmonderzoeken. Het pijncentrum zal in het derde kwartaal van 2018 worden geopend.

Bron: DC Klininieken