Ruime meerderheid inwoners Haaglanden is positief over eigen gezondheid

Inwoners van de regio Haaglanden zijn over het algemeen tevreden over hun eigen gezondheid. Meer dan zeven op de tien volwassenen beoordelen de eigen gezondheid als (zeer) goed. Deze en andere informatie is gepubliceerd in de Gezondheidsmonitor 2018 van GGD Haaglanden. De monitor is te vinden op gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl en wordt voor het eerst digitaal aangeboden.

Goede gezondheid

Ton van Dijk, directeur GGD Haaglanden: ‘Alle inwoners in de regio Haaglanden verdienen een gelijke kans op een goede gezondheid. Om dit te realiseren hebben gemeenten voor het formuleren van hun beleid inzicht nodig in de gezondheidssituatie van hun inwoners. Dit inzicht geeft GGD Haaglanden via de Gezondheidsmonitor. Hierin is informatie te vinden over de ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid in de negen gemeenten van Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.’

Met deze online versie worden de data continu geactualiseerd en zijn steeds de meest recente gegevens beschikbaar. Dit is een grote verbetering ten aanzien van de eerdere papieren versies, die tot 2014 één keer per vier jaar werden gepubliceerd. Daarbij zijn de gegevens per afzonderlijke gemeente inzichtelijk waarmee in feite elke gemeente haar eigen Gezondheidsmonitor heeft. Van veel thema’s zijn zowel de gemeentelijke, regionale als de landelijke cijfers in beeld gebracht waardoor onderlinge relaties op de gezondheidsthema’s inzichtelijk zijn.

Enkele conclusies uit de Gezondheidsmonitor

  • In Haaglanden rookt één op de vijf volwassenen (21%).
  • Van de Haaglandse jongeren heeft 17% in de afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan (vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid).
  • Bijna de helft van de volwassenen in Haaglanden heeft (ernstig) overgewicht.
  • 12% van de volwassenen in Haaglanden is mantelzorger.
  • Bijna de helft (48%) van de volwassenen in Haaglanden is matig tot zeer ernstig eenzaam.
  • De helft van de volwassenen in Haaglanden heeft in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder ervaren.
  • Bijna een kwart van de volwassenen in Haaglanden heeft moeite met rondkomen.

Bron: Gezondheidsmonitor Haaglanden