FNV vraagt Ondernemingskamer om onderzoek naar beleid Ambulance Amsterdam

FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer om grondig onderzoek te verrichten bij Ambulance Amsterdam. Sinds het ontstaan van Ambulance Amsterdam in 2012, heeft de vakbond grote twijfels over het gevoerde financiële en personele beleid, waardoor niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. ‘We hebben in de afgelopen zes jaar veel overleg gevoerd met verschillende leden van de directie en Raad van Bestuur.

Geduld is op

Na vele signalen die de bond van leden ontving, heeft de ambulancedienst zelfs zes maanden onder toezicht van de Inspectie gestaan. Er is ons de afgelopen jaren van alles toegezegd, maar tot op heden is er geen structurele verbetering te zien’, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Het geduld van het personeel en de FNV is inmiddels op. Daarom vragen we nu de Ondernemingskamer om het gevoerde beleid grondig te onderzoeken.’

Verontrustende meldingen

Ambulance Amsterdam (AA) behoort met ongeveer 500 medewerkers, die werkzaam zijn in Amsterdam en omstreken, waaronder de omgeving van Schiphol, tot de drie grootste ambulancediensten in Nederland. De FNV ontvangt al jaren verontrustende meldingen van ambulancemedewerkers over de toenemende werkdruk, dat ze er steeds langer over doen om bij ongevalsmeldingen te komen en zich weinig gehoord voelen. Daarnaast noemen ze het personeelsbeleid demotiverend; eenmaal opgeleid personeel loopt weg vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Vanwege het hoge aantal klachten dat de FNV ontving, startte de bond in 2014 een meldpunt. De klachten waren dusdanig alarmerend dat de bond besloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie SZW in te schakelen. Na eigen onderzoek legde de Inspectie van SZW in 2015 een aanzegging op van zes maanden tot eind 2015. In de tussentijd zijn er wisselingen in directie en Raad van Bestuur geweest, maar bijna drie jaar later zijn de problemen nog steeds niet opgelost.

Geen vat op financieel beleid

Seifert: ‘Ondanks herhaaldelijke verzoeken krijgen we geen vat op het gevoerde financiële beleid. Uit jaarrekeningen kunnen we wel opmaken dat interim functionarissen torenhoge beloningen krijgen die naar onze mening in strijd zijn met de Wet Normering Topinkomens. Bovendien gaat enorm veel geld naar externe inhuur, waardoor er slechts een beperkt budget beschikbaar is voor de personeelsformatie. En dat in een sector waar een zeer nijpend tekort aan personeel is. Dit is de omgekeerde wereld!’

Ook blijkt uit de jaarverslagen dat Ambulance Amsterdam drie jaar na elkaar een miljoenenverlies heeft geleden, maar tegelijkertijd leningen van moederconcern AMC ontvangt, waardoor de vraag ontstaat of AA zo kan blijven voortbestaan. ‘We hebben AA tevergeefs meerdere keren de kans gegeven haar beleid op orde te krijgen. Nu zetten wij de volgende stap en die is naar de Ondernemingskamer met het verzoek grondig onderzoek te doen naar deze onaanvaardbare situatie om het tij eindelijk te keren.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn