Wet aangepast: ‘Nieuwe beroepen’ in de zorg nemen definitief taken over van arts

Array

Na een succesvol experiment wordt per 1 september de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) definitief aangepast en mogen verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) zelfstandig bepaalde handelingen uitvoeren. Hiermee nemen zij taken over van artsen. Omdat voor patiënten niet altijd helder is wie verantwoordelijk is voor hun zorg presenteert minister De Jonge (VWS) op 27 augustus een nieuwe website om de functie en positie van de PA en VS aan patiënten duidelijk te maken: patient.zorgmasters.nl.

Bevoegdheid beroepen

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat een PA en VS zelf een diagnose mag stellen en een handeling mag uitvoeren. Het gaat hierbij om de volgende handelingen: het plaatsen van een katheter, heelkundige handelingen, endoscopieën, injecties, electieve cardioversie, het toepassen van defibrillatie, puncties uitvoeren of delegeren en het voorschrijven van geneesmiddelen die alleen op recept verstrekt mogen worden. Dit zijn allemaal routinematige (beperkt complexe) handelingen die vaak voorkomen en waarvan de risico’s te overzien zijn.

Voordelen PA en VS

Uit onderzoek blijkt dat de VS en PA deskundig zijn en veilige en kwalitatief goede zorg bieden. Daarnaast is er door de inzet van een PA meer tijd en aandacht voor de patiënt en meer ruimte voor voorlichting en om vragen van patiënten te beantwoorden. Zo helpen de PA en de VS de zorg verder te verbeteren. Artsen kunnen zich ondertussen meer richten op complexe zorg. Uit onderzoek blijkt dat patiënten tevredener zijn als ook een PA of VS zich met hun zorg bezighoudt. Er is altijd overleg mogelijk tussen PA/VS en een arts.

Nieuwe website

Op 27 augustus 2018 lanceert minister De Jonge van VWS een nieuwe website, speciaal voor patiënten: patient.zorgmasters.nl. Dit gebeurt tijdens het internationale congres voor verpleegkundig specialisten in De Doelen in Rotterdam. Op deze website worden patiënten onder andere geïnformeerd over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, opleiding en positie van de VS en PA.

Over het Platform Zorgmasters

De samenleving verandert. Mensen worden ouder, de medische problemen complexer en er is meer behoefte aan informatie en overleg. Dit vraagt om aanpassingen in de zorg. Om iedereen te kunnen helpen zijn er ‘nieuwe’ beroepen, naast de vertrouwde arts en verpleegkundige. Twee voorbeelden hiervan zijn de verpleegkundig specialist en de physician assistant. Ze worden ook wel VS en PA genoemd en ze nemen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over van artsen. Dit heet taakherschikking.
Het Platform Zorgmasters heeft als doel om taakherschikking te positioneren en belemmeringen weg te nemen. Daarnaast wil het platform bijdragen aan een andere visie op zorg en de functie van VS en PA bekender maken en stimuleren Uitgangspunt is ‘de juiste zorgverlener op de juiste plaats’.
Partners van het Platform Zorgmasters zijn de beroepsverenigingen van de PA en de VS, de NAPA en de V&VN-VS, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), KOH (Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn) en de Vereniging Hogescholen. Het Platform Zorgmasters opereert met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bron: Zorgmasters

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen