Nederland dreigt ‘algoritme oorlog’ te verliezen

Algoritmes gaan een steeds grotere invloed uitoefenen op ons leven en kan de Nederlander zelfs zijn welvaart kosten. Zonder ingrijpen zal veel bedrijvigheid in Chinese en Amerikaanse handen komen. Het is daarom belangrijk het belang van deze technische ontwikkeling onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse bevolking en de politici in Den Haag.

Machine Learning

“Algoritmes kunnen bijvoorbeeld anamneses van alle artsen in Nederland tegelijk optimaliseren” zegt Michiel Stokman, algoritme specialist bij RevenYOU, gevestigd in Haarlem. ‘De arts blijft natuurlijk zijn beroep uitoefenen, maar de precisie van de analyse en de nare administratieve klusjes zullen gedaan worden door algoritmes die sneller leren. De arts zal steeds meer een specialist in menselijk contact worden, en meer gebruik maken van machine learning in het maken van de medische beslissingen’. Schatting is dat 15 tot 40% van de werkzaamheden van de arts met behulp van algoritmes zullen gaan worden uitgevoerd.

Algoritmes in de zorg

Algoritmes zullen zeer dominant worden in de zorg. De vraag is: van wie zijn dergelijke algoritmes het eigendom? Als grote, buitenlandse bedrijven de eigenaren zijn, kan dit zorgen voor een situatie waarin de zorg afhankelijk wordt van de (hoge) kosten van deze algoritmes. Dit vraagstuk gaat gelden voor alle industrieën binnen onze maatschappij.

Bescherming van de dijken

Algoritmes, al dan niet verrijkt met artificiële intelligentie, worden nu al alom gebruikt. Bijvoorbeeld om Nederland te beschermen tegen de zee. Rijkswaterstaat heeft een enorme kennis van algoritmes waarmee ze dijken, sluizen en watertoe- en afvoer controleren. Schiphol gebruikt algoritmes voor onze veiligheid en de politie spoort er terroristen mee op.

 

Maar Sillicon Valley, en specifiek Google, is de koploper. Met diensten als Google Search, Google Streetview, maps, Drive, Voice, Android, Youtube, Servers en Mail. Het bedrijf achter ‘s werelds meest bekende zoekmachine is niet langer gewoon een bedrijf wat u makkelijk online laat surfen. Google ziet alles wat u doet en zegt. Handig, maar ook potentieel gevaarlijk.  De verwachting is dat al het geld beheerd zal worden door algoritmes. De 1% rijksten doen dit al en verdienen hierdoor nog meer. Algoritmes kunnen de kloof tussen arm en rijk vergroten, of verkleinen, afhankelijk van hoe Nederland met algoritmes om zal gaan.

“Algoritme Oorlog”

In de jaren zeventig en tachtig waren het de fabrieksrobots die de arbeider vervingen. Nu vervangen algoritmes de kantoorbanen. “Zolang deze algoritmes ‘Nederlands’ zijn, blijven de verdiensten in Nederland en kunnen we profiteren en zelfs extra banen creëren. Maar die kans is op dit moment klein. Nederland loopt flink achter in de ‘algoritme oorlog’”. Nog lopend onderzoek van techbedrijf RevenYOU uit Haarlem laat zien dat medewerkers het effect en de snelheid van de opkomst van de algoritmes sterk onderschatten. Het World Economic Forum verwacht dat in de komende vier jaar 75 miljoenen banen wereldwijd zullen worden vervangen door algoritmes. Volgens onderzoek van McKinsey vallen meer dan 60% van alle bestaande banen in de risicogroep, en met name de meer complexe functies.

Algoritmes verdelen rijkdom opnieuw

Op dit moment zijn de winnaars Amerika, Japan en China. Nederland heeft internationaal hoog aanzien op wetenschappelijk niveau, maar weet niet genoeg de slag te slaan wat betreft de daadwerkelijke uitvoering. Deze slag gaat, volgens Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum, de inkomsten en rijkdom van landen opnieuw verdelen over een lange periode. Het gevaar is dat alle macht bij slechts enkele commerciële partijen komt te liggen.

 

Oproep aan politiek

Houdt het eigendom van Algoritmes in Nederland’. Michiel Stokman van RevenYOU wil de heren en dames in Den Haag  wel “wakker rammelen”. Zijn oproep aan politici is om serieus aandacht te besteden aan dit onderwerp. ‘Het gaat veel verder dan innoveren of het bedrijfsleven stimuleren, aldus Stokman. Ook Prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta, agendeert het gevaar en zegt: “Wie gaan ons de algoritmes schrijven die bepalen wat wij te zien krijgen en welke data we krijgen? Als dat nu alleen maar China is, of Amerika…” Stokman: Het vraagt actie van het niveau ‘Gemeenschap van Kolen en Staal’ uit 1951’. Algoritmes zijn de kolen en staal van nu, met als inzet controle houden over de invloedrijke en door A.I. en Big Data aangestuurde algoritmes”

OPA’s

Een concrete oplossing voor het behoud van kennis en eigendom van algoritmes is het ontwikkelen van algoritme platforms (OPA’s; Open Platform Algorithms), waarop algoritme ontwikkelaars hun algoritmes eenvoudig kunnen delen en verkopen maar wel eigenaar blijven. Hierdoor worden algoritmes toegankelijk, zoals een marktplaats, en blijven algoritmes en de inkomsten bij de makers. Dit geeft Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om met lokale, betrouwbare algoritmen te werken en blijft de waarde van de algoritmen, inclusief de winsten, in Nederland. Dit algoritme platform principe lijkt sterk op het copyright mechanisme zoals bekend is voor muziekcomposities en boeken. Wanneer een algoritme wordt gebruikt, ontvangt de eigenaar automatisch een vergoeding.

 

Bronnen:

Michiel Stokman en RevenYOU
Prins Constantijn en Algoritmes
Vierde revolutie
Banen van de toekomst
McKinsey
Google/Facebook reclame

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen