Alvleesklierkanker heeft slechtste overlevingscijfers van alle kankersoorten

0
1920
pancreas

Donderdag 15 november was het Wereldalvleesklierkankerdag. Alvleesklierkanker heeft de slechtste overlevingscijfers van alle soorten kanker in Nederland. Het is bovendien de enige kankersoort waarbij de overleving in afgelopen decennia niet of nauwelijks is verbeterd. Met bijna 3.000 diagnoses per jaar behoort alvleesklierkanker niet tot de veel voorkomende kankersoorten, maar het aantal diagnoses stijgt. Het aantal patiënten dat overlijdt aan alvleesklierkanker is groot en overtreft naar verwachting over ruim tien jaar de sterfte aan darmkanker of borstkanker.

‘Het is schrijnend te moeten constateren dat er in de laatste 45 jaar nauwelijks verbetering is opgetreden in prognose van alvleesklierkanker. Zonder nieuwe en innovatieve interventies/behandelingen zal in 2030, mede door de vergrijzing, alvleesklierkanker de 2e kanker gerelateerde sterfte zijn na longkanker. Het is dan ook overduidelijk dat alleen een gezamenlijke aanpak hierin verandering kan brengen.’

Hans van Sligtenhorst, Living with Hope, landelijk patiënten platform voor mensen met alvleesklierkanker.  

Doodvonnis

Een diagnose ‘alvleesklierkanker’ wordt algemeen gevreesd en ervaren als een doodvonnis. Dat is het vaak ook, vooral wanneer het om een ‘pancreasadenocarcinoom’ gaat. Dit is de meest agressieve en meest voorkomende vorm van alvleesklierkanker (meer dan 9 op elke 10 patiënten). De getallen hier gaan over deze grootste groep.

 

Meer dan de helft ontvangt geen kankerbehandeling

Alvleesklierkanker geeft vaak lange tijd geen klachten. Als er wel klachten zijn, dan zijn die over het algemeen te onduidelijk om te kunnen leiden tot een snelle diagnose. In een vroeg stadium is alvleesklierkanker meestal slecht zichtbaar op een scan.

Als de patiënt wel klachten krijgt dan is het vaak al te laat. Als de kanker al is uitgezaaid is er vaak alleen levensverlengende behandeling mogelijk.

  • Meer dan de helft van alle patiënten in Nederland heeft bij diagnose al uitgezaaide ziekte.
  • Meer dan de helft van alle patiënten ontvangt geen kankerbehandeling. Door late diagnose en uitzaaiingen is een behandeling vaak al te belastend voor zieke en verzwakte patiënten.
  • Meer dan de helft van alle patiënten is slechts 4 maanden na diagnose al overleden.
  • Bijna alle patiënten die deze diagnose krijgen, zullen er ook aan overlijden.

 

 “Sinds enkele jaren werken wij hard aan een landelijke aanpak van alvleesklierkanker binnen het “Dutch Pancreatic Cancer Project”. Hierin werken de landelijke multidisciplinaire werkgroep DPCG, IKNL en de patiëntenvereniging Living with Hope nauw samen. Deze samenwerking begint nu zijn vruchten af te werpen. We werken aan behandelingen op maat voor patiënten met alvleesklierkanker, om de zo overleving en de kwaliteit van leven te verbeteren. Er is nog veel werk nodig.” Prof.dr. Marc Besselink, Amsterdam UMC, locatie AMC

Verbetering van behandeling alvleesklierkanker

In de afgelopen 10 jaar zien we in Nederland een verbetering in vergelijking met daarvoor.

  • Meer en meer patiënten komen in aanmerking voor een operatie en/of chemotherapie. Zo ontvangt inmiddels 1 op de 5 patiënten een operatie en 1 op de 3 patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker start met chemotherapie.
  • Operatietechnieken en -uitkomsten zijn verbeterd nadat alvleesklierkankeroperaties in een kleiner aantal ziekenhuizen werden uitgevoerd.
  • Nieuwe schema’s chemotherapie hebben vaker een gunstig effect op de overleving.
  • Meer en meer aandacht bestaat voor kwaliteit van leven, met of zonder kankerbehandeling, onder andere op het platform voor onderzoek naar alvleesklierkanker, genaamd PACAP (http://pacap.nl). Het doel is om optimale zorg te leveren die goed aansluit bij de wensen en waarden van de patiënt.

Bovenstaande heeft zich inmiddels vertaald in een verbetering van de overleving op de korte termijn: meer dan 20% van alle patiënten is één jaar na de diagnose nog in leven, tegenover minder dan 15% tot 10 jaar geleden. Van de  patiënten waarbij de kanker operatief verwijderd kon worden, is meer dan twee-derde een jaar later nog in leven.

 

 

Meer onderzoek is hard nodig!

De verbeteringen die we nu zien zijn nog te klein. De 5-jaarsoverleving is nog steeds laag. Om hier echt verandering in te brengen is meer onderzoek nodig naar manieren om alvleesklierkanker beter en vooral eerder te herkennen. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar nieuwe geneesmiddelen en betere weefseltypering om meer patiënten een gunstig effect van behandeling te laten ervaren. Voor een betere overleving met behoud van kwaliteit van leven.

Bron: IKNL

Vorig artikelSt. Anna Zorggroep wil voortrekker zijn op werkgeluk binnen de zorgsector
Volgend artikelFamilie helpt bij zorg op Intensive Care
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.