Kanker en toch aan het werk kunnen blijven

Platform Fit for Work wil werkbehoud voor mensen met kanker
Een kwart van de mensen die werkt en kanker krijgt, verliest nu zijn baan. Meer mensen met kanker kunnen aan het werk blijven, als er een no-riskpolis voor MKB-werkgevers komt. Die neemt de loondoorbetaling over als een medewerker kanker krijgt. Ook helpt het als er structurele financiering komt voor in kanker gespecialiseerde bedrijfsartsen in ziekenhuizen.

Werkbehoud bij chronische aandoeningen

Dit is besproken tijdens het politieke ontbijt van 15 november 2018 in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Onder meer Tweede Kamerleden van CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks en Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS gingen in gesprek hierover met Fit for Work, een platform met ruim 25 organisaties die zich inzetten voor werkbehoud bij chronische aandoeningen.

Bedrijfsarts

In Nederland loopt Radboudumc voorop met een in kanker gespecialiseerde bedrijfsarts die meedraait in het medisch team. Koos van der Hoeven, afdelingshoofd medische oncologie Radboudumc, hoogleraar medische Oncologie Radboudumc/Radboud Universiteit: “Ik gun iedere patiënt dat deze gebruik kan maken van een persoonlijk advies van een klinisch arbeidsgeneeskundige. Ook de zelfstandig werkenden”.

Praktijksuccessen

Met praktische adviezen kan deze bedrijfsarts in het ziekenhuis voor patiënten het verschil maken tussen kunnen blijven werken of hun werk verliezen. Dit blijkt uit de praktijksuccessen van Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie Radboudumc, Radboud Universiteit. Zij ondersteunt tevens de AYA’s: Adolescents & Young Adults met kanker.

Erik Gerritsen VWS benadrukt dat de voorbeelden laten zien dat binnen de huidige regelingen veel mogelijk is. De successen zijn alleen op projectbasis, constateren Fit for Work en Radboudumc. Deze ondersteuning is nog niet vanzelfsprekend voor de jaarlijks 45.000 mensen die werken en kanker krijgen. Antje Diertens D66 benadrukt daarnaast dat kennis over arbeid bij medisch specialisten ontbreekt.

Loondoorbetaling bij ziekte

Bij MKB-werkgevers is het grootste pijnpunt de loondoorbetaling bij ziekte, met de onzekerheid over wanneer een medewerker in staat is om te werken. Een no-risk polis die deze loondoorbetaling overneemt biedt zowel de MKB-werkgever als de werknemer meer ruimte en zekerheid.

Evert Jan Slootweg CDA doet een appèl niet alleen te kijken naar een no-riskpolis voor werkbehoud als oplossing, maar breder te kijken naar verbindingen tussen arbeid en zorg.

Human Resource manager Ruben van Mourik, tevens leidinggevende en ervaringsdeskundige, werkzaam bij Florys komt tot de conclusie dat werkbehoud het belangrijkste vangnet is.

De Position Paper Werkbehoud bij kanker biedt achtergrondinformatie bij de genoemde maatregelen.

Fit for Work is een programma van Stichting Centrum Werk Gezondheid.

Dit Politiek Ontbijt is mogelijk gemaakt met ondersteuning AbbVie en Pfizer.

Bron: Fit for Work

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen