Griepvaccinatie zinvol voor patiënten met kanker

In een tijd dat de griep weer in opkomst is promoveerde Miriam Wumkes, internist-oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, afgelopen dinsdag 20 november op een toepasselijk onderwerp. Zij onderzocht of de griepvaccinatie zinvol is voor mensen met kanker met solide tumoren die chemotherapie krijgen en wat het optimale moment is van vaccineren: vóór of na de chemotherapie. Uit haar onderzoek blijkt dat patiënten met borst- en/of darmkanker een goede afweerreactie hebben op de griepprik en zich veilig kunnen laten vaccineren.

Verschillende aspecten gemeten

In het onderzoek bekeek Wumkes verschillende aspecten van de griep en het effect van de griepvaccinatie bij mensen met kanker die een chemokuur krijgen. Ze onderzocht hoe griep en verkoudheidsvirussen kunnen worden voorkomen. Daarnaast keek ze of er een eventuele toename is van sterfte door de griep. Bovendien heeft ze de reactie op de griepprik gemeten bij mensen met kanker en wat er gebeurt als zij wel of niet worden gevaccineerd.

Tijdens een griepperiode is er volgens Wumkes een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat sterft. Dit aantal is echter niet significant hoger bij mensen die een chemokuur krijgen. Patiënten die deelnamen aan het onderzoek en de griepprik kregen, hadden juist een hogere afweer. Verder ontdekte Wumkes dat slechts 59% van de patiënten met kanker de griepprik haalt. Ze pleit daarom voor een betere informatievoorziening door onder andere oncologen, nu bewezen is dat de griepprik veilig is voor mensen met kanker.

Extra stukje bescherming

Wumkes is van mening dat de griepprik bijdraagt aan het gezondheidswelzijn van deze groep patiënten. “Het is preventie, een extra stukje bescherming om niet nog eens extra ziek te worden bovenop de ziekte die deze mensen al hebben.”

Promotie

Miriam Wumkes deed haar onderzoek in verschillende ziekenhuizen in Nederland en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Co-promoter was Dr. Ankie van der Velden, internist Tergooi. Promotoren waren Prof. dr. Ger Rijkers, (Head of Science University College Rooseveld Middelburg) en Prof. dr. Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis.

Bron: JBZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen