Almeerse huisartsen en dermatologen Flevoziekenhuis gebruiken app voor teleconsultatie

De huisartsen in Almere en de dermatologen van het Flevoziekenhuis gebruiken de app Patiëntoverleg in ZorgDomein voor teleconsultatie. De app maakt laagdrempelig patiëntoverleg tussen huisarts en dermatoloog mogelijk en kan worden ingezet bij twijfel over bijna alle dermatologische aandoeningen.

Dermatoloog

Nadat de huisarts een foto van een afwijkende huidaandoening met de mobiele telefoon heeft verstuurd, antwoordt de dermatoloog binnen 3 dagen met een diagnose en/of een behandeladvies. In meer dan 80% van de gevallen is een verwijzing en een ziekenhuisbezoek daarna niet meer nodig. Dit sluit aan bij de ambitie van het Flevoziekenhuis om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

Voordelen van teledermatologie

Het voordeel van het gebruik van de app voor huisarts én patiënt is dat er nauwelijks tot geen wachttijden zijn, wat meestal wel het geval is bij een bezoek aan het ziekenhuis. De patiënt bespaart ook reiskosten, reistijd en (soms) parkeerkosten. De kosten van de teleconsultatie – ongeveer 50 euro – gaan wel af van het eigen risico van de patiënt, maar dit komt in plaats van het ziekenhuisbezoektarief. Teleconsultatie is daardoor voor de patiënt aanzienlijk goedkoper.

Geslaagde pilot

In de pilot van vier maanden heeft een aantal huisartsen met een mobiele telefoon digitale foto’s van afwijkende huidaandoeningen van patiënten via de beveiligde app naar de dermatoloog verstuurd. Na een evaluatie is besloten om de app Patiëntoverleg over heel Almere uit te rollen. De app wordt bij alle huisartsen in Almere onder de aandacht gebracht met het verzoek de app te installeren op hun telefoon.

Een volgende stap is dat gezamenlijk wordt bekeken welke specialismes aan de app kunnen worden toegevoegd, om laagdrempelig overleg tussen huisarts en specialist breder te faciliteren en de voordelen ervan beter te benutten.

Strategie

Het inzetten van de app Patiëntoverleg voor teleconsultatie sluit goed aan bij de strategie van het Flevoziekenhuis om de zorg waar mogelijk in de eerste lijn te geven. De artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en doktersassistenten van het ziekenhuis werken hiertoe nauw samen met de eerstelijns professionals in de regio.

Bron: Flevoziekenhuis