Huidfonds start campagne ‘Huidhelden’ om de acceptatie van de huid die ‘anders’ is te vergroten.

0
538

Bijna helft Nederlanders voelt zich onzeker bij zichtbare huidproblemen

Bijna de helft (48%) van de Nederlanders voelt zich minder zelfverzekerd wanneer er iets zichtbaars aan de hand is met hun huid. Ditblijkt uit onderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van het Huidfonds. Met het onderzoek wil het Huidfonds meer inzicht in de psychosociale effecten van huidproblemen. Om de acceptatie van de huid die ‘anders’ is te vergroten start het Huidfonds de campagne ‘Huidhelden’ om de verhalen van mensen met een huidaandoening te vertellen.

Huid onderdeel van je identiteitKarel Slootman, directeur van Motivaction: “Een huidaandoening heeft grote impact en het merendeel van de Nederlanders is zich zeer bewust van de functie van de huid als orgaan.” Jantine van ’t Klooster, directeur-bestuurder van het Huidfonds vult aan: “De huid als orgaan is heel zichtbaar en is dus een groot onderdeel van je identiteit, daarom ervaren mensen schaamte bij huidproblemen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat 7 op de 10 Nederlanders het (zeer) belangrijk vindt dat er wordt gewerkt aan de acceptatie van de huid die ‘anders’ is. Jantine van ’t Klooster: “In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een huidaandoening. Het Huidfonds wil mensen er van bewust maken dat een gezonde huid niet vanzelfsprekend is.” Het Huidfonds start daarom de campagne ‘Huidhelden’, waarin verhalen van Nederlanders met een huidaandoening centraal staan. Het Huidfonds wil met deze campagne zorgen voor acceptatie van de huid die ‘anders’ is door mensen met een huidaandoening zelf, maar ook de maatschappij. “De maatschappij moet zich beseffen hoeveel impact het hebben van een huidaandoening heeft op een mensenleven” aldus Van `t Klooster.

Huidhelden

Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die zij uitdragen. Om hun missie te volbrengen hebben ze drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

·         Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;

·         Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;

·         Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

www.huidfonds.nl en www.huidhelden.nl

Meer over het onderzoek: https://huidfonds.nl/onderzoek-helft-nederlanders-voelt-zich-onzeker-bij-huidproblemen/

Methode en opzet onderzoek:

Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction te Amsterdam door middel van een kwantitatief onderzoek onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking tussen 18 t/m 80 jaar. Uitgevoerd in Q3 2018. N=514. De respondenten zijn afkomstig uit het StemPunt-panel van Motivaction. Contactpersoon Motivaction: Katrien Oomen. Tel: 020 589 83 83