ANT: VGZ laat kwetsbare patiënten in de kou staan

Zorgverzekeraar voldoet niet aan zorgplicht bij implantaten en klikgebit Zorgverzekeraar VGZ voldoet niet aan haar zorgplicht en laat in grote delen van Nederland patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben in de kou staan. De zorgverzekeraar heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terecht kunnen. Als ze naar een niet gecontracteerde implantoloog gaan, kunnen patiënten achteraf geconfronteerd worden met een niet betaalde rekening die kan oplopen tot honderden euro’s, ondanks dat de behandeling onder de basisverzekering valt.  

Grote zorgen

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) maakt zich grote zorgen en heeft inmiddels een brandbrief gestuurd naar VGZ en ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de bel getrokken. ANT-voorzitter en tandarts Jan Willem Vaartjes: “Het gaat hier veelal om kwetsbare ouderen die een klikgebit nodig hebben of die moeten vervangen. Dit wordt volledig vergoed uit de basisverzekering als de tandarts/implantoloog is gecontracteerd.

Tientallen kilometers of hoge bijdrage

Maar VGZ heeft nauwelijks zorgverleners gecontracteerd, waardoor deze kwetsbare patiëntengroep of tientallen kilometers moeten rijden – als dat al tot de mogelijkheden behoort – of een hoge eigen bijdrage moeten betalen. Daarbij geldt dat zelfs in het geval er wel een tandarts-implantoloog in de regio gecontracteerd is, niet uit te sluiten valt dat er lange wachttijden ontstaan, omdat er zo weinig tandarts-implantologen zijn gecontracteerd. Voor patiënten die een implantaat in de bovenkaak nodig hebben is al helemaal onduidelijk waar zij terecht kunnen, omdat VGZ ook implantologen die dit niet mogen doen, omdat zij geen onderscheid maakt, wel als gecontracteerd (ook voor deze zorg) op de website heeft staan. Ook had VGZ onterecht implantologen als gecontracteerd op haar website staan, waardoor patienten op het verkeerde been zijn gezet. We hebben VGZ daarom gevraagd alle behandelingen voor 100 procent te vergoeden.”

Groot aantal signalen

De ANT is in actie gekomen nadat de tandartsenorganisatie een groot aantal signalen ontving over het feit dat VGZ voor 2019 nauwelijks tandartsen/implantologen heeft gecontracteerd en tandartsen/implantologen ten onrechte als gecontracteerd op de website waren geplaatst. Hiermee laat de zorgverzekeraar haar verzekerden in de kou staan, stelt de ANT. Het aanmeten van een implantaat of klikgebit dat wordt vastgezet op implantaten is een complexe ingreep, die meerdere behandelingen vraagt. Naast te weinig implantologen, werkt VGZ ook nog met verschillende contracten: alleen voor de onderkaak of voor de onder- en bovenkaak.

Aan de hand van de openbare informatie op de website van VGZ, heeft de ANT een interactieve kaart opgesteld, waarin de door VGZ gecontracteerde implantologen zichtbaar zijn gemaakt. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat in de driehoek tussen Amsterdam, Utrecht en Den Haag geen enkele geaccrediteerde implantologen voor de bovenkaak is gecontracteerd. Als het geaccrediteerd zijn als vereiste wordt los gelaten, dan is het aantal implantologen nog steeds op één hand te tellen. Vaartjes: “Het staat buiten kijf dat twee gecontracteerde (niet geaccrediteerde) implantologen in de stad Amsterdam onvoldoende is, zeker als je ziet dat in de nabije omgeving ook geen implantologen zijn gecontracteerd en ook niet in steden als Haarlem, Zaandam en Purmerend. Alle patienten zijn aangewezen op dezelfde implantologen. In de gehele provincie Friesland is zelfs geen enkele implantoloog gecontracteerd.”

Onwenselijke situatie
Voor de ANT is dit een volstrekt onwenselijke situatie. “VGZ voldoet niet aan haar zorgplicht en laat patiënten in de kou staan. Of deze patiënten moeten met hechtingen of voor nazorg vele tientallen kilometers rijden of ze moeten voor een deel de rekening zelf betalen. Dat is voor heel veel ouderen simpelweg niet mogelijk en kan ook niet van hen gevergd worden.”

Bovendien zijn verzekerden op het verkeerde been gezet, omdat VGZ op de website ten onrechte tandartsen/implantologen als gecontracteerd heeft gezet. Daarbij komt dat een deel van de gecontracteerde zorgverleners van het contract af wil, omdat VGZ heeft gesuggereerd dat de belangrijkste leverancier van implantaten (de firma Straumann) was gecontracteerd en ook dat lijkt niet te kloppen.

De ANT heeft de VGZ om opheldering gevraagd over de onjuiste informatieverstrekking en dringt tevens aan op het geven van duidelijkheid ten aanzien van de vergoeding waar de patiënt aanspraak op kan maken. De ANT is van mening dat VGZ gehouden is 100 procent van de kosten te vergoeden als een patient zelf onverwachts voor de kosten moet opdraaien. De ANT heeft ook de NZa gevraagd in te grijpen en VGZ op haar zorgplicht te wijzen.

Interactieve kaarten

Gecontracteerde implantologie zorgaanbieders op een kaart: https://thexs-mapping.firebaseapp.com/mapping.html?fid=1yL4FvAWEyEHwVVY-DbrZCPkkI2TROmxW

Geaccrediteerde zorgverleners voor de complexe bovenkaak behandeling: https://thexs-mapping.firebaseapp.com/mapping.html?fid=1RKyGeJi6bwbJOD014RREjTlWVSiyjvPZ

Bron: ANT