Gz-psychologen leggen sinds 1 januari beroepseed af

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is een breed opgeleide professional in de individuele psychologische gezondheidszorg die onder de wet BIG valt en zich aan een strenge beroepscode houdt. Na de universitaire studie psychologie heeft hij of zij een postmaster beroepsopleiding van twee jaar gevolgd.

Nieuwe beroepseed

Zes door VWS erkende postmaster opleidingsinstellingen, die opleiden tot gezondheidszorgpsycholoog, hebben afgesproken om met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe beroepseed van de NVGzP te gebruiken. Dat betekent dat elke afstuderende gezondheidszorgpsycholoog wordt gevraagd deze beroepseed te onderschrijven.

Initiatief

In 2018 heeft de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) het initiatief genomen de ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ op te stellen. Waar de collega gezondheidszorgprofessionals als de artsen al jaren hun ‘Eed van Hippocrates’ en de verpleegkundigen hun ‘Belofte van Nightingale’, en inmiddels meer moderne varianten daarvan, kennen, kenden de psychologen en pedagogen werkzaam in de gezondheidszorg niet een dergelijke eed of belofte.

Korte uitgangspunten


‘Het is goed om een aantal expliciete en korte uitgangspunten te hebben voor het handelen van gezondheidszorgpsychologen werkzaam in de diffuse omgeving van de gezondheidszorg, waarin ze te maken hebben met vele verschillende belangen en keuzemogelijkheden. Het mag ook wel in het kader van een betere profilering en positionering van de gezondheidszorgpsycholoog’, aldus Prof. dr. M.J.P.M. Verbraak.

Met de ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ wil de beroepsgroep aan zichzelf, aan elkaar en aan de samenleving kort en krachtig duidelijk maken waar zij voor staat in haar  beroepsuitoefening. In een aantal uitspraken geeft de eed aan wat volgens gezondheidszorgpsychologen essentieel is voor een goede beroepsuitoefening en waaraan zij zich zullen houden. Deze eed staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij de ethische waarden en normen als vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen (NIP) en Beroepscode voor pedagogen (NVO), bij wettelijke regelingen zoals de Wet BIG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en bij inhoudelijke normen die sturend zijn voor het professionele handelen zoals richtlijnen, standaarden en protocollen. De ‘Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog’ is overigens geen juridisch document.

Erkende broepskwalificatie

Hét moment voor de professional om bij de beroepseed stil te staan, is bij de toetreding tot het beroep van gezondheidszorgpsycholoog, namelijk bij de diploma-uitreiking aan het einde van de gz-opleiding. Het uitspreken van de beroepseed markeert de afronding van een didactisch proces, de transitie naar een erkende beroepskwalificatie en de profilering van een beroepsidentiteit naar buiten toe. Een plechtig moment, waarin je trots mag zijn jezelf gezondheidszorgpsycholoog te mogen noemen.

Bron NVGZP

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen