Cardiologische zorg regio Den Bosch klaar voor de toekomst

Voor mensen met een cardiologische aandoening is het belangrijk dat zij, ondanks hun ziekte zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekers hebben samenwerkingsafspraken gemaakt rondom hartfalen en atriumfibrilleren. De afspraken zijn er vooral op gericht om de zorg – zoveel als verantwoord is – in de eigen woonomgeving van de patiënt te verlenen.

Verwarring

Vaker dan gewenst ontstaat er tijdens de overdracht tussenzorgverleners, verwarring bij patiënten. Bijvoorbeeld door tegenstrijdige of onvolledige adviezen rondom medicatie en/of behandelingen. Vooral bij gesprekken over het  wel of niet reanimeren, of als mensen niet meer opgenomen willen worden leidt dit tot ongewenste situaties.

Duidelijke afspraken

Jeanny Hollander, ervaringsdeskundige bij de Harteraad onderstreepte tijdens de bijeenkomst, het belang van duidelijke afspraken in het kader van de overdracht tussen zorgverleners. Daarnaast benadrukte zij dat het zorgnetwerk de patiënt niet als patiënt moet zien, maar als mens. Iemand die zelf de regie kan nemen over zijn of haar gezondheid.

Kwaliteitsprogramma

Door middel van het landelijk kwaliteitsprogramma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, is in de regio gekeken hoe de zorg voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren kan worden verbeterd. De kick-off van het nieuwe cardiologische zorgnetwerk vond plaats tijdens een drukbezocht symposium op 15 januari. Met gezamenlijke afspraken wil het Bossche zorgnetwerk de mensen dezelfde eenduidige zorgadviezen geven en een optimale behandeling bieden. Ook werd tijdens de bijeenkomst de meerwaarde van bijvoorbeeld telemonitoring besproken. Patiënten kunnen hiermee thuis metingen doen, welke automatisch naar het ziekenhuis of de huisarts worden gestuurd. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in verschillende huisartsenpraktijken lopen pilots voor zorg op afstand, waardoor mensen meer controle over hun ziekte ervaren. Het zorgnetwerk gaat met elkaar deze initiatieven de komende tijd verder uitwerken.

Bron: JBZ