Reade vergroot eigen regie patiënt met meer uitkomstinformatie: PROMs

Reade heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de implementatie van patiënt gerapporteerde uitkomsten  (PROMs) op de afdeling reumatologie. Alle reumapatiënten van Reade vullen voorafgaand aan elk bezoek op de polikliniek een vragenlijst in over hun beeld op gezondheid. In de vragenlijst legt de patiënt onder andere de mate van pijn, functioneren, moeheid en algemeen welbevinden vast. De uitkomsten van de vragenlijsten leiden tot meer behandeling op maat, effectievere consulten en tijdswinst voor zowel de patiënt als de behandelaar.

Direct aan bod

“De communicatie met de behandelaar verbetert aanzienlijk. Gesprekken worden effectiever en intensiever omdat relevante onderwerpen direct aan bod komen. Een periodiek consult kan op termijn zelfs overbodig bevonden worden, wat de patiënt tijdwinst oplevert en onnodige kosten bespaart. Kortom, de algehele kwaliteit van de behandelingen verhoogt zo substantieel”, aldus Wouter Bos, reumatoloog en projectleider van het implementatieproject. 

Uitkomstinformatie

Reade loopt hiermee vooruit op het voornemen van het Zorginstituut Nederland om meer uitkomstinformatie beschikbaar te stellen voor patiënten (minimaal 50% in 2022), om zo samen met behandelaars beter te kunnen beslissen over de voor hen beste behandeling. Reade heeft ervoor gekozen om PROMs te verzamelen die voortkomen uit de zogeheten ICHOM set inflammatoire artritis.

Bron: Reade

Reumapatiënten krijgen enkele dagen voor het bezoek aan Reade per mail een uitnodiging om de vragenlijst via het cliëntenportaal mijnReade.nl, een tablet bij aankomst of de MijnReuma Reade App in te vullen. Deze invulmogelijkheden zijn allen gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Reade (HiX), waardoor de patiëntgegevens 24/7 beschikbaar zijn voor de behandelaar.

Dat de uitkomstinformatie van ongekende waarde is blijkt ook uit de onlangs gepubliceerde voorlichtingsfilm over PROMs waarin Reade haar reumapatiënten oproept om met vaste regelmaat ervaringen te delen.