Citrienfonds laat zien hoe de zorg beter kan èn betaalbaar blijft

Vijf jaar Citrienfonds heeft veel duurzame oplossingen opgeleverd om de zorg beter te maken, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zoals het terugdringen van onnodige zorghandelingen, eenduidig vastleggen van zorginformatie, innovatieve e-health toepassingen, persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker en heldere kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren. Als initiatiefnemer werkt de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen in de zorg samen aan de doelstelling: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Morgen op de Inspiratie Meet & Greet laten projectleiders zien wat zij hieraan hebben bijgedragen.

Veel moois bereikt


Op deze slotbijeenkomst tonen de vijf Citrienfondsprogramma’s* hun efficiënte, praktische, regionale en ook landelijke projectresultaten. Helen Mertens, voorzitter van de Regiegroep van het Citrienfonds en lid raad van bestuur van het Maastricht UMC+: ‘er is veel moois bereikt de afgelopen jaren. De vijf programma’s samen zijn een vliegwiel en ze versterken elkaar. Alles om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het beste kan. En met de juiste informatie. In de opstartfase in 2014 vooral nog binnen de muren van de umc’s. Inmiddels werken we met vele ziekenhuizen,patiëntenverenigingen en koepelorganisaties samen. Want betere zorg tegen lagere kosten, dat krijgen we alleen samen voor elkaar’.

Meer dan 100 projecten


Er zijn vele projectbevindingen en -resultaten die te downloaden zijn via de website van het Citrienfonds: onderwijsmodules, kernsets, roadmaps, apps, toolkits. De resultaten zijn ontwikkeld door zorgprofessionals, veelal in samenspraak met patiënten. Zoals het project onnodig katheter-gebruik van het programma Doen of laten: het verminderen van onnodig katheter-gebruik met 32%. Het succesvolle project HartWacht van het programma e-Health. Daarin wordt gepoogd het aantal ziekenhuis opnames als gevolg van ritmestoornissen en hartfalen te reduceren. In het programma Regionale oncologienetwerken werken verschillende ziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland intensief samen met het Maastricht UMC+ zodat patiënten met kanker door een goed werkend regionaal netwerk betere zorg krijgen. Ontwikkelde het project patiëntenparticipatie uit het programma Sturen op Kwaliteit een leidraad voor bestuurders waarmee ze een interactieve en waardevolle dialoog kunnen starten over (de mate van) patiënt- en familieparticipatie in hun ziekenhuis. En boeken hoofd-hals chirurgen tijdswinst door het hele zorgproces en de informatie goed en gestructureerd te registreren zodat ze het vaker hergebruiken. Dit met behulp van het programma Registratie aan de bron.

Citrienfonds gaat door


Mertens: ‘Gelukkig gaat het Citrienfonds door. Want de huidige vraagstukken van betere en duurzame zorg blijven actueel. De komende vier jaar gaat de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) samen met ZonMw en vele andere partijen in de zorg door. Dat is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, dat loopt tot 2022’.  Over het CitrienfondsHet Citrienfonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.
*Het Citrienfonds 2014-2018 omvat vijf Citrienfondsprogramma’s:·      Registratie aan de bron –www.registratieaandebron.nl ·      Naar regionale oncologienetwerken – www.oncologienetwerken.nl ·      Doen of laten?Terugdringen van onnodige zorg – www.doenoflaten.nl·      Sturen op kwaliteit – www.sturenopkwaliteit.nl ·      E-Health – www.nfu-ehealth.nl

Bron: NFU

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen