Borstkanker: meeste steun uit positieve instelling en hulp van familie en vrienden

Borstkankerpatiënten halen meeste steun uit positieve instelling en hulp van familie en vrienden

72% van de mensen met borstkanker geeft aan dat zij tijdens hun ziekte- en herstelproces het meest hebben gehad aan een ‘positieve instelling’ en ‘sociale steun’ van familie, vrienden en dierbaren. Dit blijkt uit een peiling die is gehouden door de Borstkankercoach onder zestig mensen (59 vrouwen en één man) met borstkanker. Slechts drie vrouwen gaven aan in deze moeilijke periode steun te hebben gevonden in hun geloof of in geestelijke verdieping.

Zeven thema’s

In de peiling zijn zeven thema’s aangegeven waaruit steun kan worden geput: Positiviteit, Ontspanning, Inspanning, Geestelijke verdieping, Sociale steun, Voeding en Werk.
63% van de respondenten gaf aan zich te hebben opgetrokken aan wandelen, bewegen, sporten (Inspanning) en 32% aan yoga, meditatie, mindfulness, ademhalingstechieken, creatief bezig zijn (Ontspanning).

Grote impact

Ondanks dat 43 van de zestig respondenten aangaven positief te zijn gebleven, schreef één respondent: ‘Positief blijven. Ik heb tijdens mijn ziekzijn een allergie ontwikkeld voor die woorden… Kanker gaat gepaard met angst (voor uitslagen, voor de behandelingen, voor de dood), met verdriet en kan ook heel eenzaam zijn. Bovendien kunnen de behandelingen grote impact hebben, zowel fysiek als mentaal. En dan wordt er van je verwacht dat je maar positief blijft.’

Een kwart van de mensen heeft zich gericht op voeding en 28% van de respondenten vond steun in het werk. Twee respondenten gaven aan dat de werkgever en de collega’s weinig tot geen interesse hadden getoond en hen ‘als een baksteen’ hadden laten vallen.

Openhartig

De zeven thema’s komen uit het boek Borstkanker… en nu?! waarin ook zeven openhartige verhalen van (jonge) vrouwen met borstkanker staan. Zij vertellen waaraan zij zich hebben opgetrokken na de diagnose borstkanker om met hun verhaal andere vrouwen te steunen en inspireren. Het boek staat vol tips waarmee mensen met de diagnose borstkanker de regie over hun eigen lichaam en leven kunnen nemen.

Het boek is geschreven door Wanda Verhoeff. Zij kreeg vijf jaar geleden, op Valentijnsdag 2014, de diagnose borstkanker. Na operaties, chemotherapie en hormoontherapie gooide zij het roer om: van interimmanager en organisatiecoach schoolde zij zich om en werd de eerste post HBO gecertificeerde borstkankercoach van Nederland.

Ervaringsdeskundige

Als ervaringsdeskundige, met alle opgedane kennis én met informatie uit de coachtrajecten die zij begeleidt, schreef Wanda het boek Borstkanker… en nu?! ‘En nu’ staat voor: hoe nu verder en ook voor: het leven gebeurt NU.

Het is Wanda’s missie om professionele nazorg beschikbaar te maken voor alle mensen die geraakt zijn door borstkanker. Wanda stimuleert werkgevers en verzekeringsmaatschappijen om hun maatschappelijke en financiële verantwoordelijkheid hierin te nemen, aangezien één op de drie mensen kanker krijgt. Dit betreft steeds vaker jonge mensen, die na hun herstel weer in de maatschappij aan het werk willen. Helaas krijgt momenteel 24% van de mensen die zijn hersteld van kanker, ontslag.

Als borstkankercoach begeleidt Wanda vrouwen én mannen met borstkanker om de kracht in zichzelf (terug) te vinden en te leven en genieten in het ‘nu’.

Bron: Borstkankercoach