Zorgwethouder wil eisen stellen aan toegankelijkheid Den Haag

Toegankelijkheid moet in de allereerste fase van het ontwerp van een nieuwe ontwikkeling in Den Haag vastgelegd worden. Dat zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal in een interview in het Algemeen Dagblad. ‘We maken met elkaar veel afspraken over hoe we bouwen aan de stad, van de riolering tot de mate van duurzaamheid. Ik wil dat iedereen in onze stad mee kan doen, daarom wil ik werken aan het toegankelijker maken van Den Haag.’

Seniorvriendelijke stad

Den Haag heeft al jaren het predicaat seniorvriendelijke stad, en daar is wethouder Parbhudayal trots op. ‘We zijn als stad koploper op dat gebied. Het voelt voor mij als een verantwoordelijkheid om iedere dag te werken aan het beter maken van de stad voor ouderen. Dat betekent allereerst het zorgen voor goede zorg, maar’, zegt de zorgwethouder. ‘Goede zorg is het begin, maar als seniorvriendelijke stad moeten we zorgen dat mensen tot late leeftijd deel kunnen nemen aan alles wat Den Haag te bieden heeft. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld veel meer bankjes wil neerzetten, zodat mensen even uit kunnen rusten op weg naar de supermarkt, maar dus ook dat mensen met een rollator of rolstoel zich overal in de stad goed kunnen bewegen.

Toegankelijkheid

Bij aanpassingen aan de openbare ruimte wordt toegankelijkheid nu als een belangrijke graadmeter genomen, maar wethouder Parbhudayal wil dat dit nu ook aan de voorkant van een ontwikkeling wordt vastgelegd. ‘Als we bij een stedenbouwkundige ontwikkeling vanaf het begin rekening houden met mensen die gebruik maken van een rolstoel, dan hoeven we dat later niet te herstellen.

De zorgwethouder benadrukt dat het niet alleen gaat om ouderen. Straten en gebouwen zouden ook toegankelijk moeten zijn voor kinderwagens, voor mensen met zichtproblemen of een verstandelijke beperking. ‘Dus ja, daarom is het heel belangrijk om bijvoorbeeld al bij het schetsontwerp heel goed na te denken over de inrichting van de openbare ruimte, de bewegwijzering en de overgang van stoepen en straten bijvoorbeeld. Steeds weer moet daarbij in het achterhoofd zitten: is dit stukje Den Haag toegankelijk voor alle mensen?

Coalitieakkoord

Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat ‘Iedereen Doet Mee’ een van haar speerpunten is. Wethouder Parbhudayal: ‘In Den Haag bieden we kansen aan iedereen, zodat iedereen echt mee kan doen. Ook Haagse inwoners met een beperking moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Rekening houden met deze groep moet geen specifiek beleid meer zijn, maar een vanzelfsprekende verankering in alle beleidsterreinen.

Bron: Gemeente Den Haag