Uitbreiding Lief-en-Leedstraten in strijd tegen eenzaamheid

De pilot ‘Lief-en-Leedstraten’ wordt verder uitgebreid. Dat maakte de Haagse zorgwethouder Kavita Parbhudayal bekend. ‘ Het enthousiasme voor de lief-en-leedstraatjes is zo groot dat ik heb besloten om de pilotwijken uit te breiden. Met meer pilotwijken kunnen we de Haagse aanpak sneller ontwikkelen en uitbreiden.’

Officiële startsein

Kavita Parbhudayal gaf vorige maand het officiële startsein voor de Haagse ‘Lief-en-Leedstraten’. De eerste enthousiaste bewoners uit de straten in de pilotgebieden in de wijken Leidschenveen en Ypenburg kregen een ‘Lief-en-leedpotje waarmee ze buren die dat nodig hebben een hart onder de riem kunnen steken.

Succes

De pilot is nu al zo’n succes dat wethouder Parbhudayal de evaluatie niet afwacht en in veel meer wijken in Den Haag ‘Lief-en-leedstraatjes’ wil. ‘Het is mooi om te zien dat bewoners met het ‘lief-en-leedpotje’ het onderlinge contact in de straat versterken. Met een klein potje geld kunnen zij namens de straat een klein geschenkje of boeketje aanbieden vanwege een overlijden of geboorte, of omdat de straat ziet dat hun buurtbewoner even een hart onder de riem kan gebruiken. En met dat bloemetje is er meteen contact.

Actieplan Eenzaamheid

Kavita Parbhudayal gaf vorige maand het officiële startsein voor de Haagse ‘Lief-en-Leedstraten’. De eerste enthousiaste bewoners uit de straten in de pilotgebieden in de wijken Leidschenveen en Ypenburg kregen een ‘Lief-en-leedpotje waarmee ze buren die dat nodig hebben een hart onder de riem kunnen steken. De pilot is nu al zo’n succes dat Parbhudayal de evaluatie niet afwacht en in veel meer wijken in Den Haag ‘Lief-en-Leedstraatjes’ wil.

Het is mooi om te zien dat bewoners met het lief-en-leedpotje het onderlinge contact in de straat versterken. Met een klein potje geld kunnen zij namens de straat een klein geschenkje of boeketje aanbieden vanwege een overlijden of geboorte, of omdat de straat ziet dat hun buurtbewoner even een hart onder de riem kan gebruiken. En met dat bloemetje is er meteen contact.

De pilot ‘Lief-en-Leedstraten’ maakt deel uit van het Actieplan Eenzaamheid. ‘Meer dan 50 procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam, dat vind ik onacceptabel, aldus wethouder Kavita Parbhudayal. Dat is de reden dat we dit actieplan hebben ontwikkeld en de komende jaren 2,3 miljoen euro extra gaan investeren in onze strijd tegen eenzaamheid.’ Met een grootschalige campagne wil de wethouder het percentage Hagenaars dat zich eenzaam voelt sterk verminderen. ‘Daar heb ik alle Hagenaars voor nodig: familie, buren en vrienden. Want het doorbreken van eenzaamheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Den Haag mee kan doen.


Kader Gangmakers voor Leidschenveen-Ypenburg


In de Lanen in Leidschenveen en in de Waterwijk in Ypenburg mochten bewoners elkaar nomineren voor een gratis bloemetje. Deze straten doen mee aan de ‘Lief-en-Leedaanpak’ om burencontact in de straat te verbeteren. ‘Ik vertrouwde het eerst voor geen meter, ineens kreeg ik een brief dat iemand mij in het zonnetje wil zetten! Maar toen ik keek op de website van Lief en Leed Den Haag en ben ik toch maar even komen kijken.’ Deze verraste bewoonster van de Lanen kreeg uit handen van haar buurvrouw een bloemetje omdat zij in het verleden van alles voor de buurt organiseerde. Van het organiseren had ze wel even genoeg, maar een Lief-en-Leedpotje voor de straat beheren, daar voelde zij wel wat voor. ‘Mijn man en ik kennen veel mensen uit de straat en het is misschien wel een goede manier om de banden weer eens aan te halen.

Op de van Essendijk in Ypenburg geven meerdere bewoners aan dat het zo jammer is dat men nog maar weinig contact met elkaar heeft. ‘Iedereen werkt hier en trekt ‘s avonds de deur achter zich dicht, dat maakt het soms best eenzaam.’ Gelukkig zijn er ook hier genoeg buren die iemand in het zonnetje willen zetten, wel 32 bloemetjes worden uitgereikt. De buurvrouw die door meerdere mensen wordt genomineerd omdat ze altijd voor iedereen klaar staat, wil het Lief-en-Leedpotje voor de straat wel in ontvangst nemen uit handen van wethouder Kavita Parbhudayal.

Meer informatie

Website Lief en Leed Den Haag

Bron: Gemeente Den Haag