Marktaandeel kleine zorgverzekeraars stijgt verder

Vektis Intelligence: marktaandeel kleine zorgverzekeraars stijgt verder

7% van de verzekerden is per 2019 van zorgverzekeraar gewisseld. Een deel van hen koos voor een kleine zorgverzekeraar. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars blijft stijgen: van 9,3% in 2010 naar 14% in 2019. De 4 grote zorgverzekeraars leveren ook dit jaar wat marktaandeel in, maar het totaal van deze 4 ligt nog steeds boven de 85%. EUCARE is nieuw toegetreden tot de zorgverzekeringsmarkt.

Ins en outs

Gisteren publiceerde Vektis Intelligence de ins en outs van het overstapseizoen zorgverzekeringen in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld: https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/zorgthermometer-verzekerden-in-beeld-2019

Jaarlijkse publicatie

Met deze jaarlijkse publicatie geven wij inzicht in de trends rondom de hoogte van de premie, het aantal overstappers, de keuzes betreffende het eigen risico, de marktaandelen van de zorgverzekeraars, enzovoort.

Enkele andere inzichten op een rij:

·         Op Urk is 22,4% van de verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. In Sluis is het percentage overstappers een stuk lager: 2,6.

·         50% van de Nederlanders is wel eens van zorgverzekeraar gewisseld.

·         De meeste verzekerden kiezen voor een naturapolis.

·         Steeds minder verzekerden kiezen voor een collectief.

·         Het verschil in jaarpremie tussen collectief en individueel verzekerden wordt kleiner.

Actuele cijfers

Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s in beeld.

Vektis wil hiermee een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg. Kijk voor een overzicht van alle inzichten op www.vektis.nl/zorginzichten

Bron: Vektis