Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden

Bills and receipts by laptop

Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden, die de administratieve lasten van professionals substantieel vermindert. Daarover heeft de taskforce gepast gebruik in de GGZ een advies uitgebracht.

Angst

In de huidige praktijk wordt onnodig veel geregistreerd, soms door onduidelijkheid over de eisen, maar ook vaak uit angst om het onjuist te doen in de ogen van de zorgverzekeraar. Het advies gaat specifiek om gepast gebruik en geeft helder aan hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over de effectiviteit en medische noodzaak van de geleverde zorg. De nieuwe registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt, terwijl over- en onderbehandeling effectief wordt voorkomen.

Taskforce

Zowel de ondertekenaars van het Hoofdlijnakkoord GGZ als de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen de nieuwe verantwoording. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft het advies van de Taskforce onder leiding van de heer David Voetelink (Erasmus MC) vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Taskforce bestaat verder uit leden Marjan Trompetter (toezichthouder diverse zorginstellingen, namens ZN) en Julliette van Eerd (RvB Breburg, namens GGZ NL). Voetelink: “Prachtig dat we met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de ggz tot overeenstemming zijn gekomen. Het geeft mogelijkheden voor meer effectieve zorg met beperking van de administratieve lasten.”

Meer werkplezier

Staatssecretaris Blokhuis is blij met deze concrete stap uit het Hoofdlijnakkoord GGZ en het actieplan (Ont)Regel de Zorg: “Administratieve lasten zorgen voor veel frustraties bij de mensen. Het is mooi dat het partijen is gelukt om samen regels te schrappen die niet alleen onnodig zijn maar ook het werkplezier in de weg staan. Weer werken vanuit vertrouwen en mensen weer hun vak laten uitoefenen en er blijft meer tijd over voor zorg. Zo hopen we professionals niet alleen vast te houden voor de ggz maar ook aantrekkelijker te zijn voor aankomende zorgprofessionals om te gaan werken in deze mooie en belangrijke sector.”

Stimuleringsregeling met terugwerkende kracht

In het rapport is precies omschreven wat zorgverleners moeten registreren en hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over gepast gebruik aan zorgverzekeraars. Dit vraagt om een aanpassing van de administratieve organisatie van instellingen. Om hier ruimte voor te bieden is in het rapport ook een stimuleringsregeling opgenomen die inhoudt dat onder voorwaarden de nieuwe regels ook gelden voor 2017 en 2018.

Ruimte

In het rapport is precies omschreven wat zorgverleners moeten registreren en hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over gepast gebruik aan zorgverzekeraars. Dit vraagt om een aanpassing van de administratieve organisatie van instellingen. Om hier ruimte voor te bieden is in het rapport ook een stimuleringsregeling opgenomen die inhoudt dat onder voorwaarden de nieuwe regels ook gelden voor 2017 en 2018.

Bron: VWS