Zorglandschap afkortingen

0
41

DUO     Dienst Uitvoering Onderwijs (Studiefinanciering)

CAK      Centraal Administratie Kantoor (eigen bijdrage Wmo of Wlz)

UWV    Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning

SVB      Sociale VerzekeringsBank

PGB     PersoonsGebondenBudget

WLZ     Wet Langdurige Zorg

CIZ       Centrum Indicatiestelling zorg

MKD    Medisch Kinderdagverblijf

IKZ       Intensieve Kind Zorg

POH-jeugd       Praktijkondersteuner Huisarts voor de jeugd

Lvb      licht verstandelijke beperking

j-GGZ   Jeugd Geestelijke GezondheidsZorg

JJI        Justitiële Jeugd Inrichting

RvdK    Raad voor de Kinderbescherming

RMC     Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (Leerplicht)

JGZ      JeugdGezondheidsZorg

MBO    Middelbaar Beroeps Onderwijs

HBO      Hoger Beroeps Onderwijs

WO      Wetenschappelijk Onderwijs

SO        Speciaal Onderwijs

SBO      Speciaal Basis Onderwijs

VSO      Voortgezet Speciaal Onderwijs

LWOE   Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

ZIEZON Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs

SWO PO           Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

SWO VO           Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs

Vorig artikelJuiste zorg op juiste plek bij kleine kwalen
Volgend artikelGratis vitaliteitscoaching in Thuis Wageningen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.