Aanpak bewust alcoholgebruik Delftse studenten uitgebreid

De samenwerking die vijf Delftse studentenverenigingen, kinderarts Nico van der Lelij (Stichting Jeugd en Alcohol), de gemeente Delft, de Technische Universiteit Delft en het Rode Kruis (afdeling Delft en Midden-Delfland) een jaar geleden zijn gestart is succesvol gebleken en krijgt een meerjarig vervolg. Steeds meer studentenorganisaties sluiten zich aan bij de aanpak gericht op bewustwording en verandering van alcoholgebruik bij studenten. Dinsdagavond 9 juli tekenden de initiatiefnemers een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar, waarbij meer dan tien nieuwe studentenorganisaties betrokken worden.

Brede samenwerking

De brede samenwerking is uniek door de integrale aanpak, waarbij studenten zelf het voortouw nemen. De besturen van de Delftse studentenorganisaties, Delftsch Studenten Corps, D.S.R. Proteus-Eretes, Delftsche Studenten Bond, D.S.V. Sint Jansbrug en K.S.V. Sanctus Virgilius, beseffen dat het initiatief voor de verandering in het alcoholgebruik bij studentenverenigingen het beste bij de studenten zelf vandaan kan komen. En dat alle hulp en ervaringen welkom zijn. Joris Tiebosch van de Delftsche Studenten Bond:

Blij met samenwerking

“Ik ben erg blij met de samenwerking. Ik vind het goed dat de verenigingen, de stichting en het Rode Kruis samen met de gemeente en universiteit op deze manier blijven samenwerken. Door onze verschillende achtergronden voor het zelfde doel in te zetten kunnen we echt het verschil maken en een voorbeeld voor de rest van studerend Nederland zijn.”

Bewustwording

Afgelopen jaar werd vooral ingezet op bewustwording, onder meer via voorlichting van eerstejaars studenten en een goed bezocht symposium voor bestuurders van studentenorganisaties. Naast sprekers uit onder meer de horeca-branche en de gezondheidszorg, discussieerden ruim 150 aanwezigen hier tijdens workshops over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik onder studenten gestimuleerd kan worden. Maar ook de inzet van meer EHBO’ers bij studentenevenementen en nadenken over cultuurverandering hoorden bij de aanpak. Aangezien alcohol al heel lang onderdeel is van de studentencultuur, is het probleem niet na een jaar opgelost. Wel is er een belangrijke stap gezet in de bewustwording en bij een van de verenigingen is reeds een substantiële daling in de baromzet geconstateerd.

Mee denken

Studentenvereniging Civitas Studiosorum Reformatorum (CSR), treedt toe tot de initiatiefnemers. Andere partijen zijn, na het succesvolle eerste alcoholsymposium, geïnteresseerd om mee te denken of de aanpak te volgen. Deze keuzes liggen bij de studentenorganisaties zelf. Een aantal van hen zal de overeenkomst mede ondertekenen. Vanzelfsprekend zal de samenwerking ook de komende jaren steeds verder worden uitgebreid.

Bron: Reinier de Graaf