Groene Hart Ziekenhuis kiest voor nieuw EPD

0
580

Op 18 juli ondertekenden het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en softwareleverancier NEXUS Nederland het contract voor de levering en implementatie van de complete NEXUS-software suite. Met deze keuze legt het GHZ een gezonde en efficiënte basis om haar ambitie als virtueel netwerkziekenhuis waar te maken. Grote voordelen van het pakket voor het GHZ zijn het open systeem en de mogelijkheden tot verdere samenwerking in de keten.

Marlies Telgenkamp, Raad van Bestuur GHZ, kijkt met vertrouwen uit naar de toekomst. “De rode draad in ons Strategisch Plan is dat het GHZ de zorg nog slimmer wil organiseren om te kunnen voorzien in de veranderende zorgvraag. Digitale netwerkzorg is hierbij cruciaal. Met de keuze voor één samenhangend en innovatief ICT-systeem kunnen we deze slag maken.”

Een belangrijke wens van het GHZ was een systeem dat kan communiceren met huidige en toekomstige applicaties. De open structuur maak het mogelijk om oplossingen van derden in het systeem te integreren. Hiermee ondersteunt het systeem verdere samenwerking in de keten. “De flexibiliteit van het systeem in combinatie met ‘standaardiseren, structureren en stroomlijnen’ van data en content biedt veel mogelijkheden. De openheid en een optimaal gebruikersgemak voor de zorgverlener was een keihard criterium in onze keuze.”, aldus Maikel van Oosterhout, CMIO bij het GHZ.

Een andere doorslaggevende factor voor het GHZ was de gefaseerde implementatie van het systeem. Hiermee kan het GHZ zich organisch ontwikkelen, in samenspraak met in- en externe stakeholders.

Met de ondertekening van het contract kan de gefaseerde implementatie van start gaan. In de eerste fase worden alle 24 huidige losse EPD’s vervangen door één gestandaardiseerd en multidisciplinair NEXUS/EPD inclusief het PDMS voor de IC en de SEH. In de volgende fases richten de vernieuwingen zich op het gehele OK-complex en het medicatieproces, waarna het traject in 2021 afgerond zal zijn.