‘Centrale zorgverlener’ helpt kinderen met obesitas

Eén zorgverlener voor het gezin die de zorg van alle betrokken professionals coördineert en kind en gezin begeleidt naar een gezonde leefstijl: het heeft resultaat. Het principe ‘1 gezin, 1 plan’ helpt kinderen met (morbide) obesitas en zorgt voor een betere samenwerking tussen professionals.

Driejarig project

Dat blijkt uit de ervaringen die zijn opgedaan in een driejarig project van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam. Zilveren Kruis stelde hiervoor innovatiegeld ter beschikking. Momenteel onderzoekt Zorginstituut Nederland of deze centrale zorgverlener in de toekomst voor alle kinderen met (morbide) obesitas beschikbaar komt.

Nieuwe vorm van zorg

Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam doen sinds 2016 een project met deze nieuwe vorm van zorg voor kinderen met obesitas. De afgelopen drie jaar zijn 120 jeugdverpleegkundigen als ‘centrale zorgverlener’ thuis ingezet bij meer dan 2.000 kinderen en hun ouders. Omdat obesitas een complex probleem is, hebben de gezinnen baat bij één aanspreekpunt die hen maximaal 3 jaar begeleidt en de zorg coördineert, zodat de leefstijl van een gezin duurzaam kan verbeteren. Het project wordt met twee jaar verlengd zodat gezinnen die onlangs gestart zijn ook hun traject af kunnen maken en er een aantal nieuwe gezinnen kan instromen.

Resultaten

Twee op de drie kinderen geven aan dat ze zich na hun traject met de centrale zorgverlener beter voelen. Ook zeggen ouders en kinderen zich met respect behandeld te voelen en een gevoel van eigen regie te hebben. “Dat zijn belangrijke uitkomsten”, zegt wethouder Simone Kukenheim (zorg). “Ook zien we dat de Body Mass Index (BMI) bij kinderen daalt of stabiliseert. Kinderen met overgewicht hebben helaas vaak te maken met pesten, waardoor ze een laag zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Dit kan het extra moeilijk maken om gezondere keuzes te maken. Daarom is het zo mooi om te zien dat deze methode werkt.”

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis is ook tevreden: “We kijken in dit project breder naar de gezondheid van de kinderen. Door niet alleen naar de fysieke aspecten te kijken maar samen met de gemeente ook naar de sociale en de leefomgeving van de kinderen, kunnen we de leefstijl beter helpen verbeteren. Zo maken we samen met de lokale partners een betere gezondheid mogelijk.”

Hoewel dit onderwerp deels in het medisch en deels in het sociaal domein valt, lukt het de gemeente en de zorgverzekeraar om succesvol samen te werken. Beide partijen werken al jaren samen aan gezondheid, onder andere via de collectieve verzekering voor Amsterdamse minima.

Bron: Gemeente Amsterdam