Human strijdt tegen eenzaamheid

Elkaar in het echt ontmoeten is een fundamentele noodzaak om te kunnen bestaan.’ (Dirk De Wachter)

Eenzaamheid is, naast een aanzienlijk, vooral een groeiend probleem. In aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid (1-8 oktober) legt Human in augustus en september de focus op de strijd tegen deze onwenselijke ontwikkeling.
Human-programma’s als Goede buren en We zien ons tonen de veerkracht van mensen die de strijd aangaan met eenzaamheid. Met maatschappelijke partners organiseren we bijeenkomsten in het land, waar we praten over wat eenzaamheid is en wat ertegen gedaan kan worden.


Op human.nl bundelen we alle programma’s, artikelen en reportages van Human over eenzaamheid en bieden we handvatten om zelf in actie te komen.

Belangrijkste speerpunten

‘Elke maatschappij creëert zijn eigen aandoeningen. Een samenleving die steunt op individualisering en competitiedrift ziet een stijging in mensen die kampen met sociale angst en depressies.’ (Paul Verhaeghe)
De strijd tegen eenzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten van Human. In bestaande programma’s als In De Leeuwenhoek, Een nieuwe morgen en De zorgfabriek belichten we vereenzaming van verschillende kanten. Ook voor onze spreekstalmeesters van Brainwash Talks, zoals Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe, is het een belangrijk thema.

Nieuwe programma’s

De 6-delige serie We zien ons, die vanaf 27 augustus te zien was op NPO 2, volgt gedurende een jaar de lotgevallen van de bewoners van Lindenheuvel, een wijk in Geleen. Behalve de mijn dreigen nu eveneens de kerk en het traditionele verenigingsleven te verdwijnen. De bewoners doen hun best het tij te keren.In de documentaire Goede buren (30 september, NPO 2) zien we hoe Ada en Wilma in Rotterdam huisbezoeken afleggen, op zoek naar eenzame ouderen die hulp behoeven.En in de tweede aflevering van Wat zou jij doen? (10 afleveringen vanaf 1 oktober bij Zapp op NPO 3) vraagt de 11-jarige Ellen zich af of ze met haar overgroot opa kan praten over het verlies van zijn vrouw.


Impacttours

Samen met zijn maatschappelijke partners trekt Human het land in om met burgers en beleidsmakers in gesprek te komen. Rondom Goede buren worden ‘Goede gesprekken’ georganiseerd, en rond We zien ons staan bijeenkomsten in de planning. Zodra de data en locaties bekend zijn worden die op human.nl vermeld.
Hier vind je alle programma’s, artikelen en reportages van Human over eenzaamheid bij elkaar.

Bron: Human