Twintig jaar preventieonderzoek: jubileumpublicatie ZonMw

0
477

Preventie is niet alleen de taak van preventiewerkers of voorlichters: het werkt pas als er brede coalities ontstaan van zorg, publieke gezondheid en welzijn, met burgers als partners. En niet te vergeten de private partijen, van de plaatselijke supermarkt tot de sportschool.

Als het goed is komt dit alles samen in dorp, buurt of wijk. Al twintig jaar zet ZonMw in op preventieonderzoek. Samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

Publicatie `20 jaar preventie bij ZonMw’


Om het jubileum te vieren, verscheen de publicatie ‘20 jaar preventie bij ZonMw’. Hierin komen de opbrengsten aan bod op het gebied van preventie in de wijk, op scholen en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren. Lees hoe is geanticipeerd op ontwikkelingen, is bijgedragen aan bruikbare resultaten die impact hebben in de samenleving en hoe daar de komende jaren mee verder wordt gegaan.

Alles komt samen in de wijk


Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, inclusief de voorzieningen, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid. Meer hierover staat in het hoofdstuk ‘Alles komt samen in de wijk’ (pdf).

Bron: VNG