Samenwerking S&L Zorg en SDW verder uitgebouwd in Samen Onbeperkt

In het voorjaar lanceerde men Samen Onbeperkt; het samenwerkingsverband tussen SDW en S&L Zorg op het gebied van het zij-instroomtraject. Via een verkort leer-werktraject van anderhalf jaar worden 16 kandidaten opgeleid tot begeleider. Maar de samenwerking tussen beide organisaties gaat verder dan dat. Vandaar dat Samen Onbeperkt is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met meerdere trajecten.

Flexpool

Eerder werkten S&L Zorg en SDW al aan een gezamenlijke, specialistische flexpool. Vanuit deze flexpool werken cliëntbegeleiders bij beide organisaties met cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Komend schooljaar bieden de organisaties in samenwerking met het Kellebeek College ook een gezamenlijke opleiding praktijkgestuurd leren aan. Deze driejarige opleidingsvariant van werken en leren werkt voornamelijk vanuit een praktische benadering: de ervaring op de werkvloer is een belangrijk uitgangspunt voor de lesstof. De wekelijkse lessen worden dan ook op locatie gegeven.

Nieuwe kansen en mogelijkheden

“Samenwerken betekent nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor cliënten en medewerkers. Vanuit die gedachte is Samen Onbeperkt opgericht,” aldus Brigite van Haaften, bestuurder bij SDW. Bestuurder Marjolijne Lewis van S&L Zorg vult aan: “S&L Zorg en SDW kijken allebei naar de mogelijkheden van de cliënten. Niet de beperking is het uitgangspunt in de ondersteuning, maar de mogelijkheden en talenten. Samen zijn we onbeperkt!”

De huidige samenwerkingsvormen zijn terug te vinden op de website www.samenzijnweonbeperkt.nl

Foto-onderschrift: Bestuurders Brigite van Haaften (SDW, links) en Marjolijne Lewis (S&L Zorg).

Bron: Samen Onbeperkt