Praktisch handboek helpt zorgorganisaties samenwerken

Advies, checklists en inspirerende cases voor bestuurder, manager en toezichthouder

Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan en organisatieadviesbureau Q-Consult Zorg presenteren de coproductie ‘Samenwerken tussen zorgorganisaties’. Het handboek behandelt op toegankelijke wijze de bedrijfskundige, fiscale, juridische en organisatorische aspecten van krachtenbundeling in de zorg. Aanleiding voor het boek zijn ingrijpende veranderingen in de zorgsector, die steeds vaker vragen om samenwerkingen en joint ventures.

Nieuw speelveld

De zorgsector is sterk in beweging. Zo hebben recente decentralisaties een nieuw speelveld gecreëerd, waarbij beleidsterreinen in elkaar overvloeien. De cliënt is centraler komen te staan en steeds vaker is niet zijn of haar aandoening of beperking bepalend, maar de persoonlijke situatie. Zorgaanbieders zoeken naar manieren om efficiënter te werken om invulling te geven aan deze nieuwe realiteit. Waar zij traditioneel per sector zijn georganiseerd, ontstaan er steeds vaker intersectorale samenwerkingsverbanden en nieuwe organisaties.

Samenwerken als randvoorwaarde

Fenna van Dijk, partner bij Kennedy Van der Laan en hoofd van het Team Gezondheidszorg: “Het is onze verwachting dat zorgorganisaties de komende jaren steeds vaker de krachten bundelen. Het aantal fusies zal afnemen en contractuele samenwerkingen en joint ventures toenemen. Denk aan samenwerkingen in de keten gericht op het verbeteren van kwaliteit en betaalbaarheid en samenwerkingen tussen zorgaanbieders in hetzelfde segment om innovatie mogelijk te maken.” Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de minister voor Medische Zorg en Sport zien samenwerken tussen zorginstellingen als randvoorwaarde voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Pragmatisch en casuïstisch

“In de praktijk is er veel onduidelijkheid over een efficiënte inrichting van samenwerking in de zorg”, zegt Ernie van Dooren, oprichter en bestuurder van Q-Consult Zorg. “Er is – onder andere bij bestuurders en commissarissen – veel behoefte aan concrete inzichten en een handzame toelichting. Het doel van ons boek is om zorgaanbieders zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zo leggen we uit hoe je samenwerkingen organisatorisch en juridisch kan inrichten, welke valkuilen er zijn en welke stappen je moet doorlopen om een succesvolle samenwerking te bereiken.” Van Dijk: “We besteden uitgebreid aandacht aan thema’s als privacy, mededingingsrecht en governance. Door een pragmatische en casuïstische benadering is het een toegankelijk handboek, waarmee we hopen incidentele en structurele samenwerking in de zorg eenvoudiger en vooral effectiever te maken.” 

‘Samenwerken tussen zorgorganisaties’ is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum en verkrijgbaar via haar webshop. Hoofdauteurs zijn Fenna van Dijk (Kennedy Van der Laan), Ernie van Dooren en Henrike Berghuis (Q-Consult Zorg) en Maarten van der Voort (Benvalor Advocaten).

Bron: Coebergh Communicatie