Kankerbestrijdingsproject met Nederlandse inbreng meest innovatief van Eureka Eurostars 2019

0
886

Het project Capter om de verbreiding van kankercellen in te dammen is als beste geëvalueerd in het meest recente Eureka Eurostars programma. De Nederlandse consortiumleider Idris Oncology ontving een award tijdens de Eureka Stakeholder Conferentie in Amsterdam op 5 september.

Kankerbestrijdingsproject


Idris Oncology werkt voor dit project samen met een Britse en Duitse partner. Capter eindigde als eerste uit 371 ingediende projecten. De totale projectwaarde van Capter is € 1,9 miljoen. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opende de conferentie samen met Constantijn van Oranje, Special Envoy voor hightech start-ups bij TechLeap.Eureka awards

Tijdens de Stakeholderconferentie zijn ook prijzen uitgereikt aan 17 Eurostars- en Eureka-Clusterprojecten. De 10 beste projectvoorstellen van de afgelopen 2 Eurostarscalls en de meest succesvolle Clusterprojecten ontvingen een uitnodiging voor de awards. 7 van de 17 projecten hebben een Nederlandse deelnemer in het consortium.Nederland voorzitter Eureka


Vanaf 1 juli 2019 is Nederland voorzitter van het Eureka innovatienetwerk. Eureka is een intergouvernementele organisatie van 45 landen en de Europese Commissie om research- en innovatiesamenwerking te bevorderen. Nederland stelt hiervoor jaarlijks € 40 miljoen ter beschikking.Nederland nummer 1 in hightech scale-ups


Nederland is van alle Eurekalanden het land met het hoogste aantal gefinancierde scale-ups in het Eureka/Eurostarsprogramma. Deze projecten  krijgen subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen voor het programma.

Binnen het Eurostarsprogramma zijn sinds 2014 86 Nederlandse hightech scale-ups gefinancierd. In totaal  ontvingen de bedrijven € 24,4 miljoen aan subsidie voor hun innovatie samenwerkingsprojecten. Daarmee is voor € 83,7 miljoen  aan Nederlandse Research en Development (R&D) gerealiseerd en konden de scale-ups deelnemen aan internationale projecten met een totale waarde van € 158,9 miljoen. Meer dan de helft van de projecten betrof innovaties op het gebied van ICT en gezondheidszorg.