Reactie Zorgverzekeraars Nederland op brandbrief ANT aan minister Bruins

Een mooi en gezond gebit is goud waard en dat begint van jongs af aan. In Nederland bestaat er voor kinderen tot 18 jaar volledige vergoeding van bijvoorbeeld consulten, mondhygiëne en vullingen vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars zetten zich in om gezonde kindergebitten te bevorderen én werken graag actief mee aan het verder verbeteren van mondgezondheid.


De meeste kinderen in ons land gaan gelukkig ook naar de tandarts of mondhygiënist. Toch is er helaas ook een groep waar dat niet het geval is. En die groep is moeilijk te bereiken. Zorgverzekeraars ondernemen verschillende acties, maar zijn daarbij wel gehouden aan de huidige wet- en regelgeving. Om daadwerkelijk het verschil te maken én effect te sorteren, blijven zorgverzekeraars er daarom samen met betrokken zorgverleners – zoals (kinder)tandartsen, mondhygiënisten en jeugdartsen – en de gemeenten de schouders onder zetten. En als branchevereniging gaan wij daarover graag (verder) het gesprek aan met bijvoorbeeld de KNMT, de NVvK, de NVIJ, de AJN, de NVM, de VNG en GGDGHOR.

Bron: ZN