Zorgverleners ervaren de zorg als meer versnipperd dan patiënten.

0
440

Internationaal onderzoek toont aan dat zorgverleners zorg meer versnipperd ervaren dan patiënten

Zorgverleners ervaren de zorg als meer versnipperd dan patiënten. Patiënten zijn dan weer kritischer over de persoonlijke benadering die ze ervaren in hun zorg. Dat is één van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek wat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. In het onderzoek, een samenwerking tussen Essenburgh Training & Advies, Diaverum en de Universiteit van Maastricht, is onderzocht wat patiënten en zorgverleners verstaan onder goede, samenhangende zorg. De resultaten uit dit onderzoek uitgevoerd in 19 landen verspreid over de wereld, sluiten aan op wat we in Nederland Juiste Zorg op de Juiste Plek noemen.

Internationaal onderzoekNog nooit eerder is er op deze schaal internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de patiënt ervaring van de samenwerking tussen zorgverleners. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder 30.788 nierpatiënten is onderzocht hoe bijna 9000 verschillende zorgverleners samenwerken. Ook de zorgverleners hebben vragen beantwoord over de mate van samenwerking en de kwaliteit van de zorg. Het onderzoek levert een gedetailleerd overzicht van de knelpunten die patiënten ervaren rondom de samenwerking en afstemming van zorg tussen zorgaanbieders. Duidelijk komt naar voren dat patiënten minder kritisch zijn over de kwaliteit van de samenwerking dan hun zorgverleners. Wel vinden patiënten dat ze nog meer als mens mogen worden gezien dan als patiënt. Terwijl zorgverleners juist vinden dat ze patiënten al zo benaderen. In alle 19 onderzochte landen komen de resultaten grotendeels overeen.

DashboardOnderzoeker dr. Pim Valentijn: “De bij het onderzoek betrokken zorgverleners krijgen dankzij een interactief online dashboard de resultaten teruggekoppeld. Hiermee hebben ze concrete handvatten hoe ze de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. Zo kunnen we ook daadwerkelijk wat verbeteren voor de patiënten”. Omdat de vragenlijst nu in 16 talen beschikbaar en getest is, is het nu bovendien mogelijk om zorg zoals ervaren door patiënten en zorgverleners te vergelijken tussen landen.

Samenwerking tussen zorgverleners en organisaties is in de praktijk vaak gebrekkig. Dit leidt tot een sterk versnipperde zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat patiënten hetzelfde onderzoek twee keer moeten laten uitvoeren. Dit leidt tot onnodige kosten, dubbele behandelingen en een negatieve patiëntenervaring. Resultaten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om beleidsinitiatieven als Juiste Zorg op de Juiste Plek concreet invulling te geven. De verschillen tussen patiënten en zorgverleners in het onderzoek laten zien is dit niet mogelijk zonder de hulp van patiënten.

Bron: Essenburgh Training & Advies