Stichting openEHR Nederland van start

Stichting openEHR Nederland van start: de ontbrekende schakel in de Nederlandse Zorg ICT

‘Sinds begin dit jaar is door een aantal initiatiefnemers hard gewerkt aan de oprichting van de stichting en met deze inspirerende bijeenkomst kunnen we ons eindelijk presenteren aan de buitenwereld.’  vertelt Wouter Zanen, voorzitter van de openEHR Nederland, tijdens de bijeenkomst. Wouter vervolgt: ‘Vanuit de stichting openEHR NL willen wij het werkveld informeren over de ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van openEHR.’

Naar een volgend level

Tijdens de drukbezochte meetup op 4 oktober is de stichting openEHR Nederland (www.openehr.nl) gepresenteerd. De onlangs opgerichte stichting, als landenorganisatie van het wereldwijde openEHR foundation, heeft de ambitie om de ICT in de Nederlandse zorg naar een volgend level te brengen. Tijdens de bijeenkomst, in het JOINN in Houten, heeft de stichting haar ambities toegelicht aan een brede vertegenwoordiging uit de Nederlandse zorg ICT. openEHR Nederland verwacht dat de wereldwijde ontwikkelingen die zich afspelen op het gebied van openEHR als het gaat om standaardisatie en efficiëntie in de zorg ook voor Nederland erg zinvol kunnen zijn.

Kwaliteit kan sterk verbeteren

openEHR Nederland is ervan overtuigd dat de wereldwijde inspanningen die geleverd worden in de ontwikkeling van openEHR als open informatie platform, de kwaliteit van de informatievoorziening in de Nederlands zorg sterk kan verbeteren. Daarbij wil de stichting samenhang creëren met het ICT-landschap zoals dat in Nederland bestaat. ‘De brede vertegenwoordiging van de Zorg & ICT-sector bij deze bijeenkomst is een belangrijk startpunt om deze samenhang te bewerkstellen’ aldus Wouter Zanen.

Goed beeld

Tijdens de meetup zijn diverse landelijke en internationale openEHR cases besproken om de deelnemers een goed beeld te schetsen van wat openEHR behelst en waar de meerwaarde kan liggen. Gastspreker Ian McNicoll, vicevoorzitter van de internationale openEHR Foundation is enthousiast over de start van de Nederlandse landenorganisatie: ‘As openEHR international we congratulate the Dutch board with this first milestone and we will fully support the Dutch openEHR community to make it to a great success.’

Naast het verder opbouwen van de stichting en het werven van leden, zal de stichting de komende periode met een aantal werkgroepen haar doelstellingen gaan realiseren en toewerken naar een aantal volgende bijeenkomsten.

Bron: Be-Better