Sfeer van intimidatie en onveiligheid bij Gezondheidsraad

FNV: Sfeer van intimidatie en onveiligheid bij Gezondheidsraad

Bij het secretariaat van de Gezondheidsraad is het goed mis op de werkvloer. Medewerkers hebben last van intimidatie en sociale onveiligheid. Ook durven ze niks negatiefs te zeggen tegen hun leidinggevenden, uit angst voor de gevolgen. Dat blijkt uit een enquête van FNV Overheid onder de medewerkers. Mick Bleijerveld, bestuurder FNV Overheid: ‘De resultaten van het onderzoek zijn uitermate schokkend.

Onmiddelijk ingrijpen

Alle deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de cultuur en de werksfeer moet veranderen. Een sfeer vol intimidatie en onveiligheid maakt mensen letterlijk ziek. We roepen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op onmiddellijk in te grijpen, voor de gezondheid van de medewerkers.’

Helder en pijnlijk

De uitkomsten van het onderzoek zijn helder en pijnlijk. Bijna iedere deelnemer herkent de verziekte werksfeer, wantrouwen en argwaan tussen collega’s en vanuit en naar de leiding. Zeer schokkend is het, dat 88% aangeeft zich geïntimideerd te voelen door de leiding en 94% heeft gezien of gehoord dat een collega geïntimideerd werd. Op het secretariaat van de Gezondheidsraad werken zo’n vijftig mensen, waarvan achttien mensen de enquête van de vakbond hebben ingevuld.

Ziekmakend

Als gevolg van die intimidaties, geeft een meerderheid aan klachten te ervaren, zoals overspannenheid, energieverlies, slapeloze nachten, stress en burn-out, met ziekmeldingen tot gevolg. Interventies van een vertrouwenspersoon, een raadgever en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal hebben tot nu toe geen verbetering gebracht.

FNV maakt zich grote zorgen over de situatie en heeft de minister op de hoogte gesteld van de conclusies uit het onderzoek. Ook heeft de bond gevraagd de reorganisatieplannen te heroverwegen of op te schorten, want die plannen worden aan de huidige situatie gelinkt. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven daar geen noodzaak voor te zien. Daarbij wordt echter geheel voorbij gegaan aan de signalen van intimidatie, polarisatie en verziekte werksfeer. Sterker nog, de minister spreekt zijn vertrouwen uit in de ingezette koers.

Reorganisatie

De gespannen sfeer en intimidaties komen na een evaluatie van de Gezondheidsraad in 2017. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van de adviezen en de rapporten prima waren, maar dat de doorloopsnelheid beter kan. Ook liep er tegelijkertijd een cultuuronderzoek. Dat werd gestaakt, omdat medewerkers en leiding niet meer tot elkaar te brengen waren. Beide zaken kwamen op het bordje van een aangestelde verandermanager, die daarna met een reorganisatieplan kwam. Maar in plaats van dat er opbouwend en open aan een betere doorloopsnelheid werd gewerkt binnen het secretariaat, werd de sfeer pas echt giftig. Bleijerveld: ‘Uit het onderzoek blijkt dat mensen niet open kritiek mogen geven en zich niet veilig voelen. Ook zijn mensen bang voor hun positie. De reorganisatie mag geen aanleiding zijn om mensen weg te pesten.’

In 2018 aan de bel

Begin 2018 trok FNV al aan de bel over de situatie. Bleijerveld: ‘Wij kregen signalen binnen dat het niet goed ging op de werkvloer. De leiding is druk met het opnieuw inrichten van het secretariaat van de Gezondheidsraad, maar ze hebben geen oog voor wat er speelt bij de medewerkers. Ook doen ze niks om de sfeer te verbeteren en de sociale veiligheid te garanderen. De medewerkers zijn de dupe en dat probleem wordt steeds maar weer weggeschoven, ook door de minister. Alsof het zonder ingrijpen uit zichzelf oplost.’

Naast zich neergelegd

De reorganisatieplannen, die volgens de leiding nodig zijn om de veranderingen te verwezenlijken, zijn inmiddels afgekeurd door de ondernemingsraad. Maar de algemeen secretaris, de leider van de werkorganisatie, heeft het negatieve advies naast zich neergelegd. De ondernemingsraad is daarom naar de Ondernemingskamer gestapt, om alsnog de huidige reorganisatieplannen tegen te houden. De behandeling hiervan is op 17 oktober.

Bron: FNV