Afscheid van Hassenkhan, de grondlegger, die de urologie in Hardenberg op hoog niveau achterlaat

Sinds 1994 werkte uroloog Roy Hassankhan in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis van Saxenburgh. Op 1 oktober jongstleden, na precies 25 jaar dienstverband, nam deze markante man en gerenommeerde arts afscheid en ging hij met pensioen. Hij heeft veel betekend voor patiënten en voor het vakgebied urologie.

Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de urinewegen bij vrouw, man en kind, zoals de nieren, blaas, prostaat en de mannelijke geslachtsorganen. De klachten die hierbij horen zijn plasklachten, incontinentie, urineweginfecties of nierstenen. Ook behandelt de uroloog kwaadaardige tumoren van nieren, blaas testis, penis en prostaat. Urologie is een ‘snijdend’ specialisme, dat betekent dat de uroloog naast diagnostisch onderzoek ook zelf operatieve behandelingen uitvoert.

Urologie staat als een huis

In 1994 werd Roy Hassankhan door de directie van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, onderdeel van Saxenburgh, naar Hardenberg gehaald om moderne urologie op te zetten. “Dat is gelukt” zegt Roy Hassankhan met een grote glimlach op zijn gezicht vanaf zijn privé-adres waar hij vakantie viert, vooruitlopend op zijn pensionering. “Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle urologische behandelingen en nabehandelingen die nodig zijn. Ze hoeven de regio niet uit. Zeer specialistische behandelingen worden uitgevoerd door één van de ziekenhuizen waar we mee samenwerken. De urologie in Hardenberg staat als een huis. Daar ben ik trots op. Ik ben net met pensioen aar mijn vier collega-urologen verstaan niet alleen hun vak, ze hebben ook de ambitie om het verder uit te dragen, dus ik ga met een gerust hart weg. En als ze me een keer nodig hebben, help ik graag. Urologie blijft een boeiend vak.”

Mooie kink in de kabel

Op 19-jarige leeftijd kwam Roy naar Nederland om in Leiden geneeskunde te studeren. Taalproblemen had hij niet. “In Suriname heb ik alle vakken gehad die hier in Nederland ook op school werden onderwezen. Suriname is tropisch Nederland. Mijn plan was om hier twee jaar te blijven en dan terug te keren naar Suriname. Maar er kwam een mooie kink in de kabel: een mooie vrouw die nu al 47 jaar mijn vrouw is. Samen zijn we in Nederland gebleven. Het kostte veel tijd en energie om niet alleen urologie op te zetten maar ook naar een hoog niveau te tillen. In mijn vrije tijd volgde ik cursus. Dat had veel invloed op mijn privéleven maar gelukkig stond mijn vrouw daar 200% achter, anders had het niet gekund.

Gouden handen

Ik heb hier de laparoscopie geïntroduceerd. Dan verwijder je blaas-, prostaat- of nierkanker met behulp van een kijkoperatie en wordt een minder grote snede gemaakt dan bij een gewone operatie. Zo’n kijkoperatie is een grote operatie. Ik heb veel samengewerkt met uroloog Knipscheer. We hadden ook een goed team met tal van uitstekende verpleegkundigen waardoor ik veel patiënten kon helpen. Sommige patiënten zeiden tegen mij: “U heeft me van klachten afgeholpen, u heeft gouden handen maar dan pakte ik hun handen en zei: ‘”Deze handen van mij zijn niet anders dan die van u. Deze handen hebben rijst geplant op het platteland van Suriname en nu werk en woon ik hier op het platteland in Nederland. Een deel van de klachten konden en kunnen patiënten zelf verhelpen door simpelweg meer water te drinken. Daarmee genezen ze zichzelf als het ware.”

Roy Hassankhan

De urologische zorg die Roy Hassankhan heeft opgezet, wordt voortgezet door vier gespecialiseerde urologen.

Urologie en seksuologie

Helena Nugteren is uroloog-seksuoloog en behandelt, naast patiënten met urologische ziektebeelden ook patiënten met problemen op seksueel gebied. Voorbeelden hiervan zijn erectiestoornissen of verminderd seksueel verlangen.

Psychoseksuele problemen

“Iedere uroloog in dit ziekenhuis heeft naast urologie een subspecialisatie” legt Helena uit. “Daardoor kunnen we veel soorten klachten behandelen. Ik ben gepromoveerd op afwijkingen van penis en scrotum bij volwassenen. Daarnaast ben ik ook seksuoloog. Hierbij besteed ik behalve aan de lichamelijke kant, ook aandacht aan de psychoseksuele kant van problemen op seksueel gebied. Ik besteed aandacht aan de mogelijke psychische oorzaken van het probleem en hoe de patiënt en/of partner hiermee om kunnen gaan. Tijdens een behandeling zoek ik samen met de patiënt naar manieren om het vastgelopen seksuele patroon om te buigen naar een nieuw, meer bevredigend patroon.

Nestor

Roy is de nestor van onze urologie-groep. Hij is een echte pionier en heeft veel van die kennis aan ons overgebracht. Hij kan altijd uitleggen wat de volgende stappen kunnen zijn. Hij is een warme persoonlijkheid, we zullen hem zeker missen.”

Het Engelstalige proefschrift van Helena Nugteren vindt u hier http://proefschrift.online/proefschrift_helena_nugteren/

Urologie en prostaatkanker

Luc Roelofs is als uroloog gespecialiseerd in oncologie, met name prostaatkanker. “Prostaatkanker komt vaak voor op latere leeftijd , vanaf ongeveer 55 jaar en ouder, is een langzaam groeiende kankersoort en geeft pas in een laat stadium klachten” licht Luc Roelofs toe. “Zowel naar Nederlandse als internationale maatstaven gemeten biedt Saxenburgh een hoog kwaliteitsniveau. We werken samen in het Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) met de Treant Zorggroep, het UMCG, het Ommelander ziekenhuis en het Wilhelmina ziekenhuis Assen. Binnen deze groep hebben we alle mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling in huis en bespreken we wekelijks patiënten in ons multidisciplinair overleg, zodat iedere patient gelijkwaardig en volgens de beste standaarden behandeld wordt. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband genaamd SPONN (Samenwerkende Prostaatcentra Oost- en Noord Nederland) met het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden), Isala Zwolle, ZGT Almelo en Rijnstate Arnhem om resultaten van onze operaties te vergelijken en deze behandeling te verbeteren. Soms kan een behandeling uitgesteld worden. Dit doen we bij een lichte vorm van prostaatkanker, waarbij patiënten goed onder controle worden gehouden zodat ze nog niet worden blootgesteld aan de eventuele nadelen van een behandeling. Veel mensen overlijden eerder aan iets anders dan aan prostaatkanker” aldus Luc Roelofs.

Robot-operaties

Luc heeft zich bekwaamd in robotchirurgie (operaties via de Da Vinci operatierobot), waarbij hij zelf de robot bedient en zeer nauwkeurig kan opereren en de kans op onbedoelde weefselschade wordt verkleind. “Zoals voor elk medisch specialisme geldt ook voor medische robotoperaties een kwaliteitseis, per centrum moeten meer dan 100 operaties uitgevoerd worden, waar wij ruim aan voldoen. Dus ook op het gebied van behandeling van prostaatkanker zijn inwoners met prostaatkanker bij ons in goede handen.”

Urologie, incontinentie en niet-ingedaalde teelballetjes

Uroloog Jikke Bootsma werkt ook via de regiovakgroep die in totaal uit 12 urologen bestaat. De regiovakgroep verzorgt de urologie in de ziekenhuizen in Hardenberg, Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal en Assen. Doordat de het te kostbaar is om voor alle locaties alle dure apparatuur aan te schaffen, staat op de ene locatie apparatuur voor diagnostiek en op de andere locatie apparatuur voor operaties. Zo kunnen we voor patiënten vrijwel alle urologische behandelingen in de regio uitvoeren.

Jikke behandelt naast algemene urologie nierstenen, niet-ingedaalde teelballetjes bij jongens, urineweginfecties en incontinentie. Daarnaast leidt ze co-assistenten en physician-assistants op. “Sommige vrouwen lopen bijvoorbeeld na hun bevalling erg lang door met urine-incontentie. Maar het is niet zo dat urine-incontinentie erbij hoort en een vrouw het maar gewoon moet accepteren. In sommige gevallen is urine-incontinentie niet volledig te verhelpen, maar wel sterk te verminderen. Een bezoek aan de huisarts of uroloog loont dus” legt Jikke uit.

Nieuwste ontwikkelingen

“Ik werk een paar dagen per week hier in Hardenberg en een paar dagen in Emmen. Het voordeel daarvan is dat patiënten op beide locaties dezelfde urologen tegenkomen en meestal hun eigen uroloog houden. In Hardenberg doen we alle primaire diagnostiek en de behandeling gebeurt in de regio. Voor de nabehandeling kunnen ze dan weer in Hardenberg, dus dichter

bij huis, terecht. Doordat onze maatschap uit 12 urologen bestaat, kunnen we alle behandelingen op urologie-gebied op een hoog kwaliteitsniveau aanbieden en voldoen we aan alle kwaliteitseisen. We volgen de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en hebben structureel contact met fabrikanten over de nieuwste technieken. Daardoor bieden we patiënten bijvoorbeeld de nieuwste incontinentiebehandelingen die de kans op liesklachten verkleinen.

We zijn niet zo gewend om ons zelf op de borst te kloppen en te zeggen waar we goed in zijn, terwijl we ons wel met hart en ziel inzetten, maar als je het dan zo vraagt: in 2018 hebben we 50 patiëntjes met niet-ingedaalde teelballetjes geopereerd en 140 patiënten met nierstenen geopereerd met een kijkoperatie en laserbehandeling. Dat is opvallend veel. Die patiënten komen niet allemaal uit Hardenberg, ook uit andere regio’s komen patiënten bij ons.

Founding father

Roy is echt de ‘founding father’, de grondlegger, van urologie in Hardenberg en Emmen en we zullen hem zeker missen, maar gelukkig houden we contact met hem. We hebben hem hier de afgelopen periode al een paar keer gesproken, ook al is hij nu al vrij, vooruitlopend op zijn pensioen. De kwaliteit van de urologie zoals door hem opgezet, houden we op peil. Dat is onze ambitie. We bieden hoge kwaliteit, goede bereikbaarheid voor patiënten en huisartsen en korte wachttijden.”

De verbindingsschakel

Physician assistant Suzanne van Ruiten heeft jarenlange ervaring als SEH-verpleegkundige, wilde een nieuwe uitdaging en is nu in het 2e opleidingsjaar. Haar opleider is uroloog Jikke Bootsma, maar de opleiding wordt natuurlijk door alle urologen verzorgd. Een physician assistant is een medisch zorgprofessional die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist, samenwerkt met medische specialisten en huisartsen en de zelfstandige bevoegdheid heeft voor een aantal voorbehouden handelingen. Suzanne werkt full time in Hardenberg en is de verbindingsschakel tussen de urologen.

“Ik ondersteun de urologen in de kliniek en polikliniek en neem taken van midden- en laagcomplexe aandoeningen over. Ik zie zowel nieuwe verwezen patiënten als controle patiënten op de polikliniek. Ik verricht de anamnese en de daarbij noodzakelijke onderzoeken onder supervisie van een van de urologen.” legt Suzanne uit. Zij is het ‘vaste gezicht’ voor patiënten in Hardenberg.

Goos Takens is met ruim 20 jaar ervaring als uroloog de jongste aanwinst op de urologie-afdeling. “Ik heb bij verschillende ziekenhuizen in het noorden en westen van het land gewerkt. Ik heb daar ook meegewerkt aan het opzetten van een urologie-afdeling van hoog kwaliteitsniveau. Urologie en laparoscopie stond in de jaren 90 bij veel ziekenhuizen nog in de kinderschoenen. Om een moderne urologie-afdeling met een hoog kwaliteitsniveau en behandelingen via laparoscopie op te zetten, kost niet alleen heel veel tijd en hard werken van de uroloog in kwestie maar er is ook veel medewerking van anderen voor nodig. Dat het Roy gelukt is hier de urologie en laparoscopie met zo’n hoge kwaliteitsstandaard op te zetten is een bijzondere en heel knappe prestatie.”

Afscheid

Op 30 oktober neem dokter Hassankhan afscheid. Patiënten hebben dan de gelegenheid om hem de hand te schudden tussen 16.00 en 18.00 uur in Herberg De Bokkepruik Hessenweg 7 7771 CH Hardenberg.

Bron: Saxenburgh

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen