Huidkanker app kan belangrijke bijdrage leveren aan lagere zorgdruk

Huidkanker leidt tot hoge druk op ziekenhuizen en hoge zorgkosten

Het aantal patiënten met huidkanker in ons land neemt in rap tempo toe. Jaarlijks zullen er 70.000 nieuwe gevallen van huidkanker bijkomen. Dit komt neer op gemiddeld negenhonderd patiënten met huidkanker per ziekenhuis per jaar.

Dit staat in het recente rapport Huidkanker in Nederland van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het kenniscentrum stelt dat de huidkankerzorg op de schop moet om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Ook moet er een nationaal preventieplan komen. 

Preventie en technologische innovatie 

Preventie is cruciaal om de stijging van het aantal huidkankergevallen af te remmen en de kosten van (ziekenhuis)zorg terug te brengen. Daarom pleit het IKNL ervoor om mensen te waarschuwen voor de gevaren van de zonnebank en te wijzen op het zorgvuldig gebruik van zonnebrandcrème.

Om huidkanker vroegtijdig te ontdekken, maakt de gezondheidszorg steeds meer gebruik van technologische innovaties. Medische apps zijn daarvan een goed voorbeeld en kunnen voorkomen dat iemand onnodig overlijdt. De app van SkinVision stelt mensen in staat zelf met behulp van hun mobiele telefoon het risico op huidkanker te bepalen. Op deze manier heeft SkinVision wereldwijd reeds meer dan 35.000 gevallen van huidkanker vastgesteld en deze personen doorverwezen naar specialisten voor nader onderzoek. Op deze manier zien artsen de juiste mensen die echt zorg nodig hebben en houden meer tijd over voor andere zaken. 

Zorgverzekeraars

                                                                                                                               Ook zorgverzekeraars zien veel in preventie, onder meer door het gebruik van de medische apps. Door vroegtijdige opsporing van huidkanker kunnen de kosten voor zorg en dure medicijnen immers worden teruggebracht. Daarom bieden zij hun verzekerden de mogelijkheid om kosteloos de gezondheid van hun huid thuis in de gaten te houden. Met behulp van de SkinVision Service kunnen gebruikers hun huid permanent controleren en zo gezond houden. Momenteel wordt de app van SkinVision door verschillende zorgverzekeraars vergoed, waaronder CZ, Just en Nationale-Nederlanden. 

Huidkanker

                                                                                                                                 De belangrijkste oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling aan UV-straling van de zon of een zonnebank. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Eén op de drie diagnoses van kanker is huidkanker. De verwachting is dat het aantal mensen dat huidkanker krijgt de komende jaren alleen maar zal toenemen. Eén op de vijf Nederlanders krijgt er in zijn of haar leven mee te maken. Momenteel kan 95% van de gevallen van huidkanker succesvol worden behandeld indien deze vroegtijdig wordt opgespoord.

Bron: Skinvision