Minder bijwerkingen én kosten door lagere dosering reumaremmer rituximab

Op 31 oktober promoveert onderzoeker Lise Verhoef van de Sint Maartenskliniek op zinnig en zuinig gebruik van de biologische reumaremmer rituximab bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). De eerste – veelbelovende – resultaten van haar onderzoek zijn deze maand gepubliceerd in het prestigieuze vakblad Lancet Rheumatology: ultra-lage doseringen van het medicijn bleken effectief voor het gros van de patiënten en de gemiddelde ziekteactiviteit bleef laag in alle onderzoeksgroepen.

Verwachte besparing

Minder medicatie betekent bovendien een kleinere kans op bijwerkingen voor de patiënt én minder kosten. De Sint Maartenskliniek is het grootste reumacentrum van Nederland, met de meeste reumapatiënten onder behandeling. Het ziekenhuis verwacht met het invoeren van deze afbouwstrategie circa 1 miljoen euro per jaar te besparen.

Reumatoïde artritis (RA)

Rituximab is een zogeheten biological die artsen onder andere gebruiken voor de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA). Zij krijgen twee keer per jaar de standaard dosis van 1.000 mg via een infuus. De Sint Maartenskliniek onderzocht in een grote studie of die standaard dosis ook lager kan. Een lagere dosis per patiënt betekent naar verwachting een kleinere kans op bijwerkingen (zoals infecties) én grote kostenbesparingen. In Nederland kan die besparing oplopen tot circa 10 miljoen euro per jaar.

Het onderzoek

Bijna 150 RA-patiënten die goed reageerden op de behandeling met rituximab deden mee aan deze zogeheten REDO-studie. Een deel van hen kreeg de standaard dosering van 1x 1.000 mg, een deel kreeg 1x 500 mg en een deel kreeg 1x 200 mg. De onderzoekers voerden metingen uit bij de start van de studie, na drie maanden en na zes maanden.

De conclusie

Het onderzoek wees uit, dat de ultra-lage doseringen effectief waren voor de meerderheid van de patiënten. Ook bleef de gemiddelde ziekteactiviteit laag in alle drie de groepen en kwamen er minder infecties voor in de ultra-lage doseringsgroepen. Wereldwijd hebben reumatologen enthousiast gereageerd op deze resultaten. De komende twee jaar geven verdere analyses van de REDO-studie en gegevens over een langere termijn meer uitsluitsel over hoe wij RA-patiënten het beste kunnen behandelen met rituximab. De Sint Maartenskliniek gaat al wel een afbouwstrategie invoeren om per patiënt de laagst mogelijke effectieve dosis rituximab te vinden.

Zorgpartners

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn belangrijke pijlers binnen de Sint Maartenskliniek. Daarnaast toetsen wij continu bestaande behandelingen. Dat doen wij niet alleen, maar nadrukkelijk samen met onze patiënten én onze partners in de zorg. Dit onderzoek kwam mede tot stand dankzij de deelname van het Radboudumc, het Maasstad Ziekenhuis, Reade en Ziekenhuisgroep Twente. En dankzij sponsoring van de zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Bron: Maartenskliniek

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen