Elke patiënt bij elke apotheek in Nederland dezelfde medicatiebewaking

Apothekers hebben gegevens uit het laboratorium nodig om de juiste medicatie aan patiënten te kunnen verstrekken. Om dit te kunnen doen, zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Belangrijk is dat het scenario toekomstbestendig en landelijk dekkend moet zijn.

‘Mei-inoar tichterby sûnens’

Boehringer Ingelheim maakt voor het eerst patiëntenmaterialen in het Fries Samen dichter bij gezondheid. In dit kader maakt Boehringer Ingelheim informatie voor patiënten beschikbaar in meerdere talen, omdat bekend is dat patiënten medische informatie het best begrijpen wanneer ze...

Na 14 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging bij IVM!

Het waren leerzame en vooral ook mooie jaren, maar vanaf vandaag neem ik afscheid van mijn bestaan als zelfstandige communicatie- marketingspecialist in de zorg en begin ik aan een nieuwe uitdaging! Ik ga aan de slag als Adviseur Marketingcommunicatie voor het Instituut...

IVM: Noodzaak voor meer Europese grondstoffenleveranciers

“Het wordt tijd voor meer grondstoffenleveranciers waar een beroep op gedaan kan worden. Europa moet de handen ineenslaan en zelf weer grondstoffen voor medicijnen gaan produceren”, dat stelt Ruud Coolen van Brakel directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik...

Medicijnjournaal februari 2019 IVM via @Medicijngebruik

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor de interpretatie van onderzoeksresultaten, een nieuwe SGLT2-remmer en het afbouwen van antidepressiva. Maar ook informatie over Fentanyl, Zwangerschapspreventieprogramma valproïnezuur, overgevoeligheidreactie op psylliumvezels, interpretatie van geneesmiddelenonderzoek en discussiepunten voor het FTO.