750 mensen van bijstand naar baan in Haagse zorg

0
785

De komende jaren worden maar liefst 750 mensen die nu nog in de bijstand zitten voorbereid op een betaalde baan in de Haagse zorgsector. Dat is het resultaat van de eerste grote sectordeal in de zorg. Wethouder Bert van Alphen (Werk en Inkomen) heeft die overeenkomst vandaag getekend met brancheorganisaties, opleidingsinstituten en vakbonden.

Concreet omvat de sectordeal 28 werkakkoorden met werkgevers in de zorg. Die zijn meteen al goed voor 750 betaalde banen. Daarnaast voorziet de overeenkomst in 680 werkontwikkelplekken (opleiding met baangarantie) en nog eens 500 zogenoemde werkfittrajecten. Kandidaten leren daarin vak- en werknemersvaardigheden, en ook worden mogelijke belemmeringen (zoals schuldenlast) beheersbaar gemaakt.

Deze sterk actie- en mensgerichte aanpak en intensieve samenwerking met werkgevers is onderdeel van het Werkoffensief +500 waarmee de gemeente mensen vanuit de bijstand aan een baan of opleiding helpt. ”En in de Haagse zorg doen wij dat op alle niveaus”, zegt wethouder Bert van Alphen, die de sectordeal vandaag tekende bij de Haagse thuiszorgorganisatie RoyaalThuis. “Zo zien we ook enorme kansen voor mensen zonder startkwalificatie. Een baan als huiskamerassistent bijvoorbeeld richt zich nadrukkelijk op het welzijn van zorgbehoevenden; dat varieert van licht schoonmaakwerk, een praatje en spelletje tot toezicht op voeding en aanspreekpunt zijn voor familie. Hoe mooi is het om na jaren van bijstand weer zo’n wezenlijke bijdrage aan het leven van anderen te kunnen leveren? Een baan in de zorg brengt nieuw levensgeluk, zowel bij de ontvanger als bij de gever van zorg”. 

Zorg Werkt Academie

Vlaggenschip van de grote sectordeal wordt de nieuwe Zorg Werkt Academie, die in het eerste kwartaal van 2020 officieel moet worden geopend op een nog nader te bepalen locatie. Gemeente, werkgevers, brancheorganisaties en opleiders gaan hierin samenwerken. Doel is in eerste instantie om mensen op mbo 1-niveau (of lager) op te leiden tot thuiswerkbegeleider of huiskamerassistent in de zorg.

De ondertekenaars van de sectordeal zorg samen met wethouder Bert van Alphen; foto: gemeente Den Haag

“Mede door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar zorg alleen maar groter worden”, aldus wethouder Bert van Alphen. “Dat biedt juist ook mensen in de bijstand een heel nieuw toekomstperspectief”.

Bron: Gemeente Den Haag