Inkoopbeleid zorgverzekeraars brengt sector orthopedische techniek ernstig in gevaar

De brancheorganisatie van leveranciers van protheses, orthese en (semi) orthopedisch schoeisel, NVOS-Orthobanda, luidt de noodklok: het inkoopbeleid van een aantal zorgverzekeraars brengt het voortbestaan van haar sector ernstig in gevaar. De brancheorganisatie pleit er al jaren voor dat enkele zorgverzekeraars in hun inkoopproces meer aandacht moeten hebben voor kwaliteit en niet alleen voor prijs. Doordat de hulpmiddelen voor een deel uit arbeid door maatwerk bestaan, is er weinig ruimte om de prijzen te verlagen zonder de kwaliteit negatief te beïnvloeden. De leden van NVOS-Orthobanda geven nu aan dat in de onderhandelingen de bodem is bereikt en de prijzen niet verder omlaag kunnen. Strikte handhaving van de ‘Regeling zorginkoop’ is de enige oplossing om de onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en producent/leverancier meer evenwichtig te laten verlopen en te voorkomen dat deze zorgverzekeraars misbruik maken van hun machtspositie. Hiervoor pleit de brancheorganisatie in aanloop naar het algemeen overleg over hulpmiddelenbeleid op 27 november a.s.


Het inkoopbeleid dat een deel van de zorgverzekeraars uitvoeren, lijkt er enkel op gericht te zijn om de vergoedingen jaarlijks steeds verder te verlagen en tegelijkertijd de vereisten voor technologische vernieuwingen zoals drukmeetapparatuur te verhogen en de garantietermijnen te verlengen, waardoor de kosten voor de bedrijven stijgen terwijl de inkomsten dalen. De leveranciers zijn afhankelijk van de contracten van de zorgverzekeraars, en zijn dus vaak genoodzaakt om contracten te ondertekenen waar enerzijds niet over te onderhandelen valt, maar die anderzijds voor hen onmisbare contracten zijn.


Handhaving NZa noodzakelijk


Al enkele jaren op rij heeft de brancheorganisatie een handhavingsverzoek neergelegd bij de NZa omdat een aantal zorgverzekeraars de regeling zorginkoop niet naleeft, maar dit heeft helaas nog geen effect gehad op het gedrag van alle zorgverzekeraars. In deze regeling zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop de verzekeraars de zorg contracteren.Deze afspraken zijn gemaakt om te voorkómen wat zich nu voordoet bij een aantal verzekeraars: namelijk machtsmisbruik in het inkoopproces. Een aantal verzekeraars overschrijdt termijnen, trekt voorstellen in, houdt zich niet aan afspraken, is slecht bereikbaar bij vragen of schermt met onderzoeken naar de sector die ze echter niet willen laten zien. Zo worden contracten aangebodenmet een heel korte tekentermijn waardoor er geen tijd is om vragen te stellen of het gesprek aan te gaan. Daarnaast leggen deze verzekeraars nieuwe systemen van vergoeden op en verlagen tarieven met 20% zonder de branche daarover van tevoren in te lichten.

Sector orthopedische (schoen)techniek


De sector orthopedische (schoen)techniek bestaat uit bedrijven die protheses, orthese en (semi) orthopedisch schoeisel leveren. Jaarlijks gebruiken 166.200 mensen orthesen en schoenvoorzieningen, zijn er 68.300 patiënten die prothesen gebruiken en lopen 101.600 patiënten op orthopedische schoenen. Het maken van deze hulpmiddelen is grotendeels maatwerk: de patiënt wordt intensief begeleid omdat het gaat over elementaire zaken in het leven en kunnen participeren in de samenleving, zoals kunnen lopen, zelfstandig wonen, zelfredzaamheid, boodschappen kunnen doen etc. Het gaat daarbij bijvoorbeeld zowel om orthopedische schoenen die nodig zijn om mensen met ernstige voetafwijkingen mobiel, vrij van pijn en verergering van medische aandoeningen te houden als om protheses die een lichaamsdeel vervangen na een amputatie.

Bron: NVOS-Orthobanda

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen