De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis zegt het vertrouwen op in de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep

0
468

De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft op woensdag 27 november per brief het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG). Daarmee zegt zij ‘nee’ tegen het huidige proces naar een juridische fusie. Zij doet dit met steun van de cliëntenraad en de verpleegkundige raad van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Reden is dat de Raad van Toezicht essentiële randvoorwaarden, die nodig zijn om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg in de regio Delft en omstreken te garanderen, niet meeneemt in dit proces. Ook de ondernemingsraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis deelt de mening van de medische staf dat juridisch fuseren uitgesloten is, als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Vertrouwen en respect

De visie van de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis is dat het belang van de patiënt en de medewerker altijd voorop moet staan. In het proces van intensiveren van de samenwerking mag een juridische fusie geen doel op zich zijn. Een samenwerking tussen de ziekenhuizen moet gebaseerd zijn op vertrouwen en respect. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een juridische fusie op dit moment niet opportuun is.

Bij het zetten van stappen naar verdere samenwerking moet aan een aantal vooraf geformuleerde randvoorwaarden worden voldaan, namelijk:

1. De aanwezigheid van drie financieel gezonde ziekenhuizen.

2. Behoud van onafhankelijke opleidingen en opleidingscapaciteit voor de twee STZ-ziekenhuizen (Reinier de Graaf en Haga) voor kennis en kwaliteit van zorg.  

De medische staf is van mening dat, wanneer niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de patiënt in de regio Delft en omstreken risico lopen. Ook zien zij nadelige gevolgen voor medewerkers en voor de organisatie als geheel. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat financieel gezond is en kwalitatief hoogstaande zorg levert aan ruim een half miljoen mensen in de regio Delft en omstreken.

Het standpunt dat de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis inneemt, staat verdere samenwerking tussen de drie ziekenhuizen, die nu bestuurlijk zijn gefuseerd, niet in de weg.

Bron: Reinier de Graaf ziekenhuis