TU Delft start met verhalenplatform over wetenschap(pers)

0
874

Delftse onderzoekers doen op allerlei manieren onderzoek: ze doen experimenten in labs, ze bouwen en testen modellen en prototypes, en ze gaan op veldwerk op de meest exotische locaties in de wereld. Van al dat lopende onderzoek zijn op de diverse facultaire websites steeds meer verhalen verschenen, zogenaamde stories of science. Een selectie van deze verhalen verschijnt sinds eind vorige week ook op een nieuw overkoepelend platform www.tudelft.nl/stories, overzichtelijk gebundeld per thema en topic. Deze verzameling verhalen wordt gestaag uitgebreid met nieuwe onderzoeksverhalen, en de nieuwe redactie zal deze ook steeds meer koppelen aan de actualiteit. Voor wie op de hoogte wil blijven van al ons onderzoek en de mensen die er dagelijks mee bezig zijn!

Verhalenplatform health-care

Medische verhalen zijn ook op de sectie health-care gebundeld. Hier zijn de volgende verhalen te vinden:

Bron: TU Delft