Groen doet goed

0
975

Naast planten, bomen en bloemen óp en áán gebouwen, speelt ook groen ín een gebouw een grote rol in klimaat en welbevinden. Mensen voelen zich fijner met ‘natuur’ in hun nabijheid. Dat geldt voor groen bínnen net zo sterk als voor groen buiten. Gebouwen met veel aandacht voor planten hebben niet alleen een positief effect op mensen en de omgeving, ze leveren ook op andere terreinen winst.

Groen binnenklimaat

Planten leveren een bijdrage aan het oplossen van problemen met het binnenklimaat. Dat komt naar voren uit onderzoeken. De luchtvochtigheid in ruimten met planten bleek gemiddeld zo’n 5 procent hoger dan in ruimten zonder planten. Planten verdampen water en maken daardoor de lucht minder droog. Ook bleek de temperatuur een stuk aangenamer. Een substantiële hoeveelheid planten in een werkruimte verbetert het thermisch comfort; medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud. Met planten in de kantoorruimte bleek de productiviteit 15% hoger te liggen dan in kantoorruimtes zonder planten.

Het zijn uitkomsten die ook uit recent afgerond Wagenings onderzoek naar voren kwamen. Planten brengen vocht in de lucht en creëren een fijne omgeving waarin mensen zich beter voelen. Dit kan economische besparingen opleveren via de technische kant, door energiebesparing als gevolg van minder kunstmatige klimaatbeheersing. Maar ook door een verbeterd functioneren van de gebruikers van een gebouw en door een lager ziekteverzuim.

Positieve businesscase

De resultaten zijn zo veelbelovend en van maatschappelijk nut dat het onderzoek op grotere schaal is voortgezet. Recent is het genomineerd voor de TTU Research Impact Award. Het onderzoek maakt deel uit van De Groene Agenda, een koepelprogramma voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving, met een subsidie van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Programmamanager Albert Haasnoot noemt naast de genoemde positieve effecten van planten in de werkruimte, ook nog de aantrekkelijker werkplek, de positievere gemoedstoestand en meer tevredenheid over het functioneren.

Healthy environmentEr is geen complete lijst van planten die hierin beter presteren dan andere. Wel is bekend dat planten verschillen in hun effect op luchtvochtigheid in een ruimte. Sommige soorten zijn effectiever dan andere. “Spathiphyllum en Chlorophytum scoren beter dan bijvoorbeeld een cactus”, aldus Albert Haasnoot. Ook is het voorstelbaar dat de ruimte redelijk groen moet overkomen om het effect te bereiken. Dat men daarbij het groen in het zichtveld moet hebben, zou ook nog van belang kunnen zijn als continue ‘reminder’. Een plantenwand of een scheidingswand van planten, zijn praktische toepassingen die in kantoren, zorginstellingen, scholen, restaurants en (sport)kantines eenvoudig in te passen zijn.
 
Volgens de programmamanager valt er een positieve businesscase te formuleren, dat ‘planten dus gewoon geld opleveren’. Haasnoot: “Naar het zich laat aanzien, kunnen de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten over het algemeen al binnen een jaar worden terugverdiend, door lager ziekteverzuim en hogere productiviteit en concentratie van medewerkers. Daarná levert de investering juist geld op.”

Wageningen Research streeft ernaar de kosten-baten verhouding nog preciezer in beeld te brengen. Er zijn meerdere tegelijkertijd werkzame mechanismen die economisch doorwerken op het thermisch comfort en op de luchtvochtigheid. Dat hangt af van de al dan niet aanwezige klimaatbeheersingsapparatuur. Als die aanwezig is en goed werkt, zou het betekenen dat er in de zomer minder gekoeld hoeft te worden en in de winter minder verwarmd. En als door planten de luchtvochtigheid beter op peil blijft, dan hoeft de apparatuur minder te doen en leidt ook dát tot energiebesparing.

Kijk voor meer informatie over vergroening van openbare ruimten op thegreencity.nl.

Foto: Erasmus MC

Bron: De Groene stad