Internationale Planetree erkenning voor woonzorgnetwerk Vincenthove uit Roeselare

0
589

Woonzorgnetwerk Vincenthove in Roeselare heeft als eerste Belgische zorgorganisatie een gouden Mensgerichte Zorg Certificering van Planetree verdiend. Hiervoor heeft Vincenthove aangetoond dat er in heel de organisatie structureel en doelgericht wordt gewerkt aan het continu verbeteren van mensgerichte zorg.

Planetree visie


Planetree is een non-profit organisatie die zorgorganisaties stimuleert om excellente mensgerichte zorg te verlenen, door de bewoner en zijn familie in partnerschap met de medewerkers centraal te stellen en hen de regie te geven. De zorg zoals je die zou wensen voor wie je het meest dierbaar is.


Planetree staat voor gezonde organisaties waar deskundige medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun werkplek. Planetree hecht belang gehecht aan de omgeving: mensen voelen zich beter op een aangename lichtrijke plaats met natuurelementen waar ruimte is voor sociale contacten. Het Planetree-netwerk bestaat uit 1.00 zorgorganisaties in 28 landen die deze visie in strategie en praktijk toepassen en continu blijven werken aan verbetering.

Planetree certificering


Het programma tot certificering is wetenschappelijk onderbouwd en steunt op pijlers die ontwikkeld zijn om de organisatie te laten groeien in mensgerichte zorg en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Door middel van focusgroep-gesprekken met bewoners, hun familieleden, medewerkers, leidinggevenden en het bestuur van Vincenthove kregen de auditoren van Planetree informatie over de dagelijkse praktijk.

Vincenthove


Woonzorgnetwerk Vincenthove in Roeselare bestaat uit het woonzorgcentrum, kortverblijfcentrum, dagverzorgingscentrum den Haard, nachthotel en de serviceflats de Rozelaar. Het kent een traditie in het kwaliteitsdenken. De visie van ‘Warme Zorg’ werd mee uitgewerkt door de medewerkers. Door het integreren van het gedachtengoed van Planetree worden bewoners, familieleden en medewerkers nu bevraagd over alle aspecten die verband houden met leven, wonen en werken in Vincenthove. Hun mening wordt vooropgesteld bij het bepalen van de strategie en bij het uitwerken van verbeterplannen. Dit maakt de warme zorg nog rijker. Alle medewerkers zijn dan ook trots dat hun dagdagelijkse inzet voor mensgerichte zorg beloond wordt met deze internationale Planetree certificering en dit als eerste voorziening in België.

Bron: Planetree