Betere en snellere diagnose met behulp digitale pathologie

Betere en snellere diagnose met behulp van digitale pathologie in het Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft drie scanners aangeschaft voor digitale pathologie. Deze scanners vervangen de traditionele microscoop bij onderzoek van lichaamsweefsel en – cellen. Met deze scanners is het mogelijk om de ‘onderzoeksglaasjes’ met het te beoordelen weefsel digitaal op te slaan en op een scherm te beoordelen.

Beveiligd systeem

Ook zijn de beelden via een beveiligd systeem uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Pathologen en andere medisch specialisten kunnen op die manier makkelijker overleggen en gebruik maken van elkaars expertise. Zo leidt digitale pathologie niet alleen tot betere, maar ook tot snellere diagnostiek.

In het Martini Ziekenhuis werken ruim vijfenzestig medewerkers op de afdeling Pathologie. Zij zijn betrokken bij onderzoek van lichaamsweefsel en – cellen van ruim 69.000 patiënten per jaar. De afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis werkt voor eigen artsen en patiënten én voor patiënten van partners in de zorg zoals huisartsen en andere ziekenhuizen.

Betere en snellere diagnostiek

Een exacte diagnose is voor een patiënt van groot belang, omdat behandeling van een ziekte daar voor een groot deel op is gebaseerd. Klinische pathologie als medisch specialisme houdt zich bezig met het ontstaan en verloop van ziekten, door weefsel en cellen te onderzoeken. Het specialisme verzorgt in het ziekenhuis met name diagnostiek op het gebied van oncologie en chronische ziekten.

Naast het vaststellen van aard en oorzaak van de ziekte, wordt de patholoog ook vaak betrokken bij het behandelingsplan van patiënten. Centraal staan het steeds sneller en beter stellen van diagnoses door onderzoek en het voorspellen van de slagingskans van behandelingen. Erwin Geuken, patholoog: ‘Pathologie wordt een steeds complexer vak met toenemende subspecialisatie.

Expertise

Met de komst van digitale pathologie en mogelijkheid tot uitwisseling van beelden kunnen we makkelijker gebruik maken van expertise in de regio en op termijn ook landelijk. Daarnaast zijn er grote ontwikkelingen gaande op het gebied van digitale beeldanalyse waarbij software ons in de toekomst zal gaan ondersteunen bij de beoordeling van weefsel, bijvoorbeeld het opsporen van kleine uitzaaiingen in een lymfeklier. We zijn blij dat het Martini Ziekenhuis deze investering heeft kunnen doen en denken hiermee een grote stap te hebben gezet om ook in de toekomst de beste zorg en diagnostiek te kunnen blijven leveren.’


Het Martini Ziekenhuis heeft in totaal vier scanners aangeschaft. De eerste drie scanners zijn nu geleverd en kunnen in gebruik genomen worden. In 2021 komt er een vierde scanner bij.

Coöperatie Samenwerkende Pathologie Noord Nederland

Het Martini Ziekenhuis werkt op het gebied van pathologie intensief samen met het UMCG, Treant Zorggroep en Pathologie Friesland. Zij richtten in 2019 de Coöperatie Samenwerkende Pathologie Noord Nederland op. De leden van de coöperatie verzorgen samen de pathologie-diagnostiek voor huisartsen en ziekenhuizen in heel Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van de Noordoostpolder.

Samen verrichten zij meer dan 200.000 onderzoeken per jaar, waaronder ook de diverse bevolkingsonderzoeken. Er werken gezamenlijk circa 275 medewerkers, waarvan 45 specialisten (klinisch pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie). Door de gespecialiseerde expertise op het gebied van klinische pathologie te bundelen, kunnen patiënten in Noord- Nederland rekenen op een snelle diagnose van hoge kwaliteit. Digitale pathologie speelt hierbij een essentiële rol en vormt een belangrijke mijlpaal in deze samenwerking.

Bron: Martini Ziekenhuis