Reade benoemt Iet van Albada – Kuipers als nieuw lid raad van toezicht

Mevrouw Iet van Albada-Kuipers is per 1 januari 2020 benoemd als lid raad van toezicht van Reade. Zij volgt de heer Ernest Briët op die aftreedt omdat hij de maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Tot 2019 werkte Iet van Albada – Kuipers als vrijgevestigd reumatoloog in het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Momenteel werkt zij als waarnemend reumatoloog in het A-UMC. Daarnaast zat ze in de Raad voor de Tuchtrechtspraak, was ze voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC in Rotterdam.

Motivatie

Albada – Kuipers over haar motivatie om als lid Raad van Toezicht van Reade aan de slag te gaan:
Mijn thema is al jaren “zorgen voor”. In mijn rol als reumatoloog op het niveau van de individuele patiënt, als lid van de stuurgroep Nieuwbouw van Meander Medisch Centrum voor de bouw van een mooi nieuw ziekenhuis en als voorzitter van de beroepsvereniging van reumatologen. Revalidanten en reumapatiënten hebben door de aard van hun aandoening aandacht nodig, ook van het grote publiek. Juist daarom is het zo fijn om een ijzersterke organisatie als Reade te hebben die met haar medewerkers een optimale behandeling van deze patiëntengroep mogelijk maakt. Ik ben heel blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.”

De huidige Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2020 uit vijf leden:

Naam Functie Aandachtsgebied
Mevr. mr. Y.E.M.A  Timmerman-Buck voorzitter juridisch/bestuurlijk en algemene zaken
Mevr. mr. V.E. Hart vice-voorzitter financiën
Mevr. drs. G.A. van Albada – Kuipers lid medische zaken en cliëntenperspectief
Dhr. prof. dr. J. Kievit lid kwaliteit en veiligheid en cliëntenperspectief
Dhr. drs. A.L.J. Hugens lid financiën en huisvesting


Over Reade

Reade is het centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Het centrum heeft twee hoofdlocaties en biedt daarnaast zorg in tal van algemene ziekenhuizen, scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Vanuit de belofte ‘weer grip op je leven’ doet Reade er alles aan om cliënten weer grip te geven op hun leven. Met de inzet van de allerbeste professionals, wetenschappelijk onderzoek en nieuwste technologieën.

Bron: Reade