Patiëntenparticipatie: er is niet altijd ruimte voor ervaringskennis patiënten

0
1083

Susan Woelders-Peters onderzocht patiëntenparticipatie, een populair en belangrijk binnen de huidige gezondheidszorg. Door het leren kennen van het unieke perspectief van patiënten op hun ziekte of beperking en op de zorg die zij ontvangen kan men tot een betere afstemming van zorg komen.

Patiëntenparticipatie

Daarnaast wordt patiëntenparticipatie geassocieerd met democratische rechten en het hebben van een stem in beleid en onderzoek. In de dagelijkse praktijk blijkt het echter lastig om invulling te geven aan patiëntenparticipatie. Hoe kun je het perspectief en de ervaringen van patiënten leren kennen?


Op verschillende plekken in de langdurige zorg heeft Woelders onderzoek gedaan naar hoe patiënten participatie vorm krijgt. Zij concludeert dat er niet vanzelfsprekend ruimte is voor de ervaringskennis van patiënten. Het vraagt een actieve inzet van zorgprofessionals en van onderzoekers om hun perspectief te leren kennen en te zorgen dat hun inbreng gehoord wordt. Dit heeft te maken met allerlei machtsdynamieken in het uitwisselen van kennis.

Anderen bepalen vaak of de patiënt zelf in staat is om mee doen. Ook worden patiënten vaak uitgenodigd binnen -niet altijd passende- structuren en kaders. Ook wordt hun inbreng niet altijd op waarde geschat. Dit vraagt om een reflectie van onderzoekers en professionals op deze machtsvragen. Zo kan actief ruimte worden gemaakt voor de inbreng en de ervaringskennis van patiënten.

Bron: Amsterdam UMC