Wereldlepradag thema: Zeg ‘Nee tegen discriminatie’

0
661

Nog steeds staan 132 wetten in 23 landen genezing en inclusie van leprapatiënten in de weg, zo blijkt uit onderzoek van ILEP (de internationale koepelorganisatie van goede doelen die strijden tegen lepra). Wetten die ervoor zorgen dat leprapatiënten (en hun familieleden) bijvoorbeeld niet naar school kunnen, niet kunnen trouwen of een baan krijgen. De psychische en sociaal-economische gevolgen zijn hierdoor vaak een ergere last dan de ziekte zelf. Elke laatste zondag van januari is het Wereldlepradag.

Zo geeft 55% van de (ex)patiënten aan dat lepra de reden was voor een scheiding en 37% denkt dat hun ziekte negatieve invloed heeft op het hebben van recht op werk. Op Wereldlepradag, zondag 26 januari, roept de Leprastichting daarom op om ‘Nee te zeggen tegen discriminatie’.

Discriminatie is een grote barrière voor genezing

Lepra komt nog in meer dan 100 landen wereldwijd voor, met jaarlijks ruim 200.000 nieuwe patiënten. Bijna 50% van de mensen die lepra heeft gehad, heeft last van angststoornissen en depressies. Uit angst voor verstoting en uitsluiting durven mensen geen medische hulp te zoeken als ze het vermoeden hebben lepra te hebben. Hierdoor zijn tijdige behandeling en genezing niet mogelijk en is de keten van besmetting moeilijk te doorbreken. Dit is onnodig, want bij tijdige behandeling is lepra te genezen en zijn infecties, verergering van wonden en handicaps te voorkomen. Ook kan de keten van besmetting doorbroken worden omdat een eenmalige dosis preventieve antibiotica de kans op besmetting bij naasten drastisch verlaagt.

Mythes over lepra stoppen

Het rapport ‘‘Zero discrimination, ending the stigma of leprosy’ van ILEP laat zien dat genezing begint met het stoppen van discriminatie. Door mythes over lepra weg te halen en bekendheid met lepra te vergroten. De Leprastichting heeft als doel een wereld zonder lepra. Dit is mogelijk door vroegtijdige opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten, voorlichting om discriminatie te stoppen, en door preventieve behandeling van familieleden van patiënten zodat verdere besmetting kan worden voorkomen. Zo is een wereld zonder lepra een concreet en haalbaar doel.

Zeg ‘Nee tegen discriminatie!’

Zeg daarom ‘Nee tegen discriminatie!’ op Wereldlepradag door verhalen van leprapatiënten te delen en hiermee aandacht te vragen voor de onnodige discriminatie van leprapatiënten. Ga naar www.leprastichting.nl.

Fact & figures

  • Tot 50% van de leprapatiënten heeft psychische problemen zoals angststoornissen en depressies
  • 55% van de leprapatiënten geeft aan dat lepra de reden was voor een scheiding
  • 37% van de leprapatiënten denkt dat hun ziekte invloed heeft op het hebben van recht op werk
  • Tot 20% van de kinderen geboren uit moeders met lepra lopen kans ook lepra te krijgen op het moment dat ze de pubertijd bereiken
  • Een derde van de leprapatiënten geeft aan benadeeld te zijn bij het vinden van een baan of het krijgen van een promotie
  • Lepra is te genezen als de diagnose tijdig wordt gesteld. Zodra bij een patiënt lepra is vastgesteld, krijgt hij een multi-drug therapie (MDT). Dit is een cocktail van antibiotica die gedurende langere tijd (zes of 12 maanden afhankelijk van welke vorm je hebt) dagelijks ingenomen moet worden. Bij naasten kan de kans op besmetting drastisch worden verminderd door het preventief toedienen van een eenmalig dosis antibiotica.
  • De Leprastichting ondersteunt niet alleen bij tijdige opsporing, behandeling, genezing en preventie maar ook bij revalidatie en inclusie. Door het kinderen weer naar school te laten gaan, een vakopleiding mogelijk te maken, trainingen en voorlichting te geven om vooroordelen weg te nemen en bekendheid met lepra te vergroten. In zelfzorggroepen leren leprapatiënten hun wonden te verzorgen zodat verergering kan worden voorkomen en voelen ze zich weer onderdeel van hun gemeenschap.

Bron: Triangle PR